– När jag får frågan ”Hur mycket ska jag spara till min pension?” brukar min motfråga bli, ”Vilken lön har du idag och vilken lön vill du ha när du går i pension?” säger Susanne Carlsson och fortsätter nämna ytterligare tre frågor du bör utgår ifrån: 

  • Hur gammal är jag idag?
  • När vill jag gå i pension? 
  • Hur länge vill jag att pengarna ska räcka?

Att göra en tidslinje och plan

– Utifrån svaren på dessa frågor får vi fram en tidslinje som blir ett användbart verktyg, fortsätter Susanne. Om du vill behålla dagens lön ser vi över vilken förmåga företaget har idag för avsättningar och vilken totalsumma som krävs för att uppnå den önskade pensionen. Vi utformar en tidsplan tillsammans och ser vilka belopp som behöver sättas av och när avsättningarna kan ske.

”Jag skulle ha kommit till dig tidigare”

– Många av de kunder jag träffat har sagt ”Jag skulle ha kommit till dig tidigare!” och det är klart, kan du sätta din pensionsplan i verket tidigt i livet ger den dig bättre möjligheter och sparandet blir inte lika känsligt för börsens upp- och nedgångar. Vid nystart har företaget å andra sidan kanske inte lika stora möjligheter till avsättningar, men allt beror ju på företagets utveckling. Kommer det ett bra år kan det t ex. vara värt att se över möjlighet till extrainsättningar. Träffas vi kontinuerligt utvecklar vi ditt sparande utifrån din tidsplan.

– Startar du företag senare i livet och kanske bara har 10 år kvar till pension kan det bli stora summor som behöver sättas av, men det beror ju också på hur ditt tidigare arbetsliv sett ut. Jag brukar fråga hur länge du planerar att vara egen företagare. Tänker du jobba till 65-70 år t ex och är konsult utan fasta kostnader. Då säger jag, sätt av till pension! Det finns lösningar för pensionsparande som är avsedda för kortare löptider och har du möjlighet att spara ska du ta vara på den, det kommer ge dig en guldkant på tillvaron.

Viktigt för alla att spara!

– Att det är viktigt att spara till sin pension är ett faktum och du som företagare ska inte ha sämre insättning till pension än vad ett kollektivavtal skulle ge dig. Har du varit tidigare anställd gör vi en jämförelse och ser vad som skiljer sig vid eget företagande. Vad hade du fått om du blivit sjuk hos din f.d. arbetsgivare och vad hade du fått vid pension från anställningen? Klart du är värd lika om inte bättre som egen företagare! 

– Sist men inte minst är det viktigt att du följer upp ditt sparande även i tjänstepensionen. Träffa en privatrådgivare som ser över placeringarna med jämna mellanrum. Låt pengarna jobbar för dig lika mycket som du jobbat för dem! avslutar Susanne. 

Susannes tips för att
få råd att gå i pension

  • Ta ut en marknadsmässig lön, för att stärka upp den allmänna pensionen som du får från staten när du går i pension.
  • Utgå ifrån din tidsplan och företagets möjligheter till avsättning för att uppnå önskat pensionsbelopp.
  • minpension.se är ett jättebra verktyg. Där får du en samlad pensionsbild hur det ser ut idag. Med simulatorn ser du vad som fattas och vad du behöver spara för att uppnå den pension du vill ha.
  • Följ upp kontinuerligt, både tidsplanen och avsättningar samt hur pengarna är placerade.
minpension.se