Swedbank och Sparbankerna

  Nya möjligheter till kloka placeringar
God likviditet och inga investeringsplaner för tillfället? Då bör du se till att företagets kapital förräntas. Hos Swedbank finns det gott om kloka placeringsalternativ, och tre goda nyheter. Låt pengarna jobba!
Lux Svensk Likviditetsfond Plus är en lågriskfond som har funnits ett bra tag och är omtyckt bland Swedbanks företagskunder. Nu är insättningsgränsen sänkt från 1 miljon till 150 000 kronor – även småföretag ska ju ha rätt till kloka placeringar.
   Lux Svensk Likviditetsfond Plus placerar i räntebärande svenska statsskuldväxlar och certifikat med kort löptid, vilket gör fonden mindre känslig för ränteförändringar. Passar särskilt bra för placering av överskottslikviditet på kort sikt (från 6 månader). Månadssparande är möjligt från och med februari 2007.

Lux Protect 90 är en nyhet sedan årsskiftet som vänder sig till den försiktige optimisten. För företagare som vill kunna dra nytta av börsuppgången, men som ändå vill kunna sova tryggt om nätterna.
   Lux Protect 90 består av en väl avvägd blandning av aktiefonder och räntefonder, vilket ger förutsättningar för en högre avkastning än på bankkonto. Och risken är aldrig högre än 10 procent av placerat kapital. Passar särskilt bra för placeringar av överskottslikviditet på 2–3 års sikt.

Placeringskonto Företag är en gammal bekant, men att räntan på detta konto nu har höjts till hela 2,35 procent är mindre känt. Med Placeringskonto Företag bygger du upp en ekonomisk buffert i ditt företag, samtidigt som du hela tiden har dina pengar tillgängliga.
   Du kan sätta in och ta ut valfritt belopp precis när du vill, till exempel via internet- eller telefonbanken.
   Räntan på Placeringkonto Företag beräknas dag för dag och följer marknadsräntor och bankens övriga räntenivåer. Men du vet säkert redan i vilken riktning räntorna rör sig. Just det, uppåt. Desto större anledning att inte låta företagets pengar förlora i värde på ett konto med låg avkastning!

Läs mer om Lux Svensk Likviditetsfond Plus
Länkpil Läs mer om Lux Protect 90
Länkpil Läs mer om Placeringskonto Företag
Länkpil Tillbaka till förstasidan

Bättre Affärer vänder sig till Swedbanks och Sparbankernas företagskunder och ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Kennet Karlsson. Produktion: Redaktörerna. Teknikleverantör: Brightly.