Swedbank och SparbankernaRedovisa rätt lättare
Nu får cirka 700 000 företagare enklare bokföringsregler. Redovisning med kontantmetod i stället för faktureringsmetod och förenklat bokslut är några av förändringarna som gäller från årsskiftet.
Den svenska lagstiftningen kring redovisning har hittills byggt på att alla företag ska behandlas lika. Men lagstiftningen har fått konsekvenser för de mindre företagen – reglerna har varit onödigt krångliga. Nu vill lagstiftarna förenkla regelverket.
   Tidigare har företagare som driver enskild näringsverksamhet (i vardagligt tal enskild firma), med en omsättning som inte överstiger 800 000 kronor kunnat använda den så kallade kontantmetoden i redovisningen. Nu höjs gränsen för omsättning till 3 miljoner vilket innebär att fler företagare kan använda kontantmetoden, som är enklare vid bokföring.
   I korthet innebär kontantmetoden att du bara bokför när du köper eller säljer något, och inte som i faktureringsmetoden: både när fakturor skickas, tas emot och betalas.

Enklare med bokslutsmetoden
Med de nya reglerna får också fler företag möjlighet att redovisa moms på ett enklare sätt, genom den så kallade bokslutsmetoden. Metoden innebär att man bokför momsen varje gång man betalar. Har du leverantörsskulder eller kundfordringar vid årets slut bokför du momsen för dessa då.
   Självklart går det bra att fortfarande bokföra moms enligt faktureringsmetoden, men använder du kontantmetoden kan det vara enklare att bokföra moms med bokslutsmetoden. Vill du byta metod för att redovisa moms måste du meddela Skatteverket i början av det nya bokslutsåret.
   Tidigare var det bara företagare med en omsättning på minst 800 000 kronor som behövde göra ett årsbokslut. Med de nya reglerna måste alla företagare göra årsbokslut – men har du en omsättning på högst 3 miljoner får du göra ett så kallat förenklat årsbokslut. Ett exempel på förenklingar är att du bara tar med inkomster och utgifter som fakturerats till och med bokslutsdagen, och inte som vid traditionellt bokslut även inkomster och utgifter som ännu inte fakturerats. För det förenklade bokslutet finns också en förenklad kontoplan, en så kallad minikontoplan som innehåller färre konton än den traditionella BAS-kontoplanen.
   Deklarationsblanketten för deklarationen 2008 kommer att anpassas till de nya reglerna.


Läs mer om reglerna på Skatteverkets hemsida:
www.skatteverket.se
Länkpil Mer information finns också på Bokföringsnämndens hemsida:
www.bfn.se
Länkpil Tillbaka till förstasidan
 


Bättre Affärer vänder sig till Swedbanks och Sparbankernas företagskunder och ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Kennet Karlsson. Produktion: Redaktörerna. Teknikleverantör: Brightly.