Swedbank och Sparbankerna

kolumnbox, top


ANTAL INVÅNARE: 142,8 miljoner
HUVUDSTAD: Moskva, 10,5 miljoner
STATSSKICK: Republik
RELIGION: 80 procent kristna, mestadels rysk-ortodoxa. Även islam och judendom.
AFFÄRSKLIMAT: Stark tillväxt, till stora delar grundad på energiexport (olja, gas, kol och elkraft) och rejäl nybyggaranda. BNP-tillväxt drygt 7 procent för närvarande. Sveriges handel med Ryssland har ökat med 400 procent de senaste fem åren, men vår export dit utgör bara 1,6 procent av Sveriges totala export.
AFFÄRSSPRÅK: Yngre personer i Moskva och S:t Petersburg talar ofta engelska, medan kunskaperna bland äldre och utanför storstäderna är betydligt mindre. Det är en stor fördel att kunna ryska, ta för säkerhets skull med en tolk till viktiga möten.
STARKA BRANSCHER: Olje-, gasoch elindustri, verkstad, livsmedel, metall, kemisk industri samt skogsoch pappersindustri.
kolumnbox, botten


kolumnbox, top


Goddag – Zdravstvujte
Talar ni engelska?
– Vy govorite po-anglijski?
Ursäkta mig – Izvinite
Tack – Spassibo
Adjö – Do svidanja
kolumnbox, botten


  Rejäl nybyggaranda i Ryssland
Ryssland, och i synnerhet Moskva och S:t Petersburg, blir för varje år mer likt övriga Europa. Det finns fortfarande skillnader, men inga som bör hindra från möjligheterna till goda affärer.
Bilden av Ryssland som förmedlas i svenska media är mestadels negativ. Det talas om allt från organiserad brottslighet, klassklyftor, miljöförstörelse, hög arbetslöshet och trög byråkrati till president Putins avsteg från demokratiska ideal.
   Allt detta finns, men utgör bara en liten del av bilden. Ryssland är också en mycket snabbt växande ekonomi, där de flesta av de allt färre ryssarna – befolkningen minskar – får det bättre för varje år som går.
   Den tidigare höga inflationen sjunker, statsbudgeten går med plus och president Putins tuffa metoder mot oligarker och kriminella element har ökat affärsmöjligheterna rejält, det är de flesta bedömare överens om.
   Att Ingvar Kamprad har öppnat åtta Ikea-varuhus i Ryssland under Putins tid vid makten är ett tecken i tiden så gott som något.

Mer patriotiskt
I få länder är generationsskillnaderna så tydliga som i Ryssland. Äldre affärsmän och statstjänstemän – vilka sällan talar engelska – har långt ifrån alltid anpassat sig till ett icke-sovjetiskt synsätt på affärer. Någon vodka får du dock inte längre under mötet.
   Yngre affärsmän däremot, under 40-45 år, gör ”bizniz” minst lika effektivt och resultatinriktat som sina västerländska kolleger. På senare år har det dock skett en reaktion mot den tidigare idealiseringen av västvärlden och landet har blivit mer patriotiskt. Att amerikanska dollar numera är förbjudet som betalningsmedel är ingen tillfällighet.
   Den ökända, lite buttra ryska stilen kan man stöta på även bland yngre, men en viktigare insikt är att ryssar är påfallande öppna och hjärtliga när man väl lärt känna dem.
   Det finns fortfarande strukturella problem i Ryssland, och bland annat banksektorn har en hel del att lära av sina västeuropeiska kolleger. Att viss försiktighet kan vara klokt visar även den fortfarande relativt höga andelen joint ventures i Ryssland, där utländska företag inte vill ta hela affärsrisken själva.
   Under 2007 väntas Ryssland slutligen få bli medlem i världshandelsorganisationen WTO, vilket kommer att öppna Ryssland ytterligare för omvärlden.


Läs gärna mer på www.swedishtrade.se
Länkpil Tillbaka till förstasidan

Bättre Affärer vänder sig till Swedbanks och Sparbankernas företagskunder och ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Kennet Karlsson. Produktion: Redaktörerna. Teknikleverantör: Brightly.