Swedbank och SparbankernaVälkommen till Bättre Affärer!
När Swedbank i höstas undersökte vad företagare vill ut av sin bank, svarade hela 16 000 kunder. En väl fungerande internetbank, personlig kontakt och löpande information var tydliga behov. Banken lyfter på hatten, tackar för åsikterna – och levererar ett rykande färskt nyhetsbrev.
FöreningsSparbankens namnbyte till Swedbank var startskottet för en strävan att bli en ännu bättre bank. I samband med detta skickades enkäter ut till företagskunderna för att ta reda på hur de såg på sin relation till banken. Intresset att delta var överväldigande och nu är resultaten sammanställda. Mer information från Swedbank var ett önskemål. Banken svarar med att ge ut första numret av nyhetsbrevet Bättre Affärer, som nu hittat ner i inkorgar i hela landet.
   Av undersökningen framgår också att en väl fungerande och givetvis säker internetbank är viktig; de vardagliga bankärendena vill man gärna sköta via nätet.

Frågar banken om stora beslut
Allra viktigast är ändå den personliga kontakten. Enkätresultaten visar att företagskunderna uppskattar när rådgivaren visar engagemang och omtanke om kunden.    Man vänder sig gärna till banken när större beslut ska fattas. Det kan till exempel röra sig om råd vid placeringar och investeringar, att man vill ha ett andra utlåtande vid val av strategier eller vid internationella satsningar. Stort värde sätts på rådgivarens kompetens och kunskap om den marknad som företagaren verkar inom.
– Det är viktigt att notera att våra kunder föredrar internet för vardagsärenden. Därför arbetar vi ständigt för att utveckla internetbanken med fler funktioner som förenklar ännu mer för användarna. Att kunderna värdesätter personligt möte när andra behov uppstår ger oss stora möjligheter att föreslå nya och bättre lösningar för företagen, säger Anders Ekedahl, företagsmarknadschef.

Lokal förankring viktig
Vidare uppskattar företagarna att deras bank finns på den lokala marknaden och är en del av det lokala näringslivet. När företagarna siar om sina behov av produkter inom den närmaste perioden står pensioner och försäkringar högt på listan.
   – Som företagare har man oftast ett sämre skydd än anställda och ett större ansvar för sin egen trygghet. Det finns alltså goda skäl för småföretagarna att se över sina pensions- och försäkringslösningar, säger Anders Ekedahl.

Vad tycker du om Bättre Affärer?
Skriv till oss på redaktionen!
Läs hela rapporten om Swedbanks företagsenkät
Länkpil Tillbaka till förstasidan
 


Bättre Affärer vänder sig till Swedbanks och Sparbankernas företagskunder och ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Kennet Karlsson. Produktion: Redaktörerna. Teknikleverantör: Brightly.