Swedbank och Sparbankerna

kolumnbox, top

 • Är en del av Ersta diakoni.
 • Vinsten från konferensdelen går tillbaka till Erstas verksamhet med vård och omsorg.
 • 10 anställda.
 • Anordnar 1 300 konferenser/år.
 • Cirka 25 000 besökare/år.
 • 3 700 hotellnätter/år.
 • Omsätter 15 miljoner kronor/år.

kolumnbox, botten


kolumnbox, top

 • Släck lampor, datorer och kopiator när du lämnar kontoret.
 • Köp miljömärkt el.
 • Använd lågenergilampor.
 • Köp rättvisemärkt ekologiskt kaffe.

kolumnbox, botten


  Miljöfokus ger fördel för Ersta
Miljömärkta mattor, minskad elanvändning och miljötaxi för gästerna. Nu har Ersta konferens och hotell fått Stockholm stads miljödiplom för sina insatser.
Högst upp på Söder i Stockholm, precis vid Saltsjön och med milsvid utsikt över staden, ligger Ersta konferens och hotell. För två år sedan hörde konferenschefen Annika Green talas om Stockholm stads satsning på miljöutbildning för småföretag.
   I utbildningen ingår att få hjälp med att göra en miljöanalys, en handlingsplan och sedan få miljöarbetet utvärderat. Om utvärderingen godkänns blir företaget diplomerat. Annika Green nappade på erbjudandet – hon tyckte utbildningen och diplomeringen var viktig för Ersta av flera skäl. Dels för att få tips på hur man kapar kostnader, dels för att utbilda personalen, och sist men inte minst för att öka företagets konkurrenskraft.
   – Det finns företag och organisationer som inte kommer till oss om vi inte är miljöcertifierade, framför allt kommuner och landsting. Och genom att vara certifierade är vi aktuella i alla upphandlingar, säger Annika Green.

Vardagligt miljötänkande

Det utbildningen har tillfört är framför allt kunskaper om vardagligt miljötänkande: att minska elanvändningen genom att släcka i konferensrum när ingen är där, att städa med färre kemikalier och att handla miljövänligt. I Annika Greens jobb ingår att köpa in allt från mattor och möbler till te.
   – Allt som hittills behövts har gått att få tag på med någon form av godkänd miljömärkning, säger Annika Green, samtidigt som hon visar den långa röda ullmattan i en av korridorerna – även den miljömärkt.
   Att miljöaspekten blivit allt viktigare råder det alltså ingen tvekan om, menar hon. Men när vi vill ta bilder av henne inne i det stora soprummet, där all sopsortering sker, suckar hon.
   – Jo, visst sopsorterar vi, det är ju självklart. Men det känns så gammalt, det gjorde vi långt innan vi började jobba så här systematiskt. I dag känns det bara som en liten del av allt annat miljöarbete.


Läs mer om Stockholms stads miljödiplom här
Länkpil Läs Erstas miljöpolicy här
Länkpil Tillbaka till förstasidan

Bättre Affärer vänder sig till Swedbanks och Sparbankernas företagskunder och ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Kennet Karlsson. Produktion: Redaktörerna. Teknikleverantör: Brightly.