Swedbank och Sparbankerna

kolumnbox, top

Antal invånare: 4,5 miljoner.
Huvudstad: Oslo.
Statsskick: Konstitutionell monarki.
Religion: Evangelisk-luthersk tro.
Affärsklimat: En kombination av den köpstarka marknaden, det geografiska läget och språket gör att svenska företag som etablerar sig i Norge oftast lyckas bra. Byggbranschen går en ljus framtid till mötes. Även livsmedelsbranschen och detaljhandeln går väldigt bra eftersom norrmännen har störst andel privat konsumtion per capita i Europa.
Affärsspråk: Norska.
Viktigaste exportprodukterna: Olja, fisk, gas, verkstadsprodukter, metaller och kemikalier.
kolumnbox, botten


kolumnbox, top

  • Norrmän är snabbare än svenskar på att fatta beslut. På möten börjar man ofta diskutera affärer direkt
    – inget kallprat!
  • Norska businessmänniskor är flexibla. Man kan lätt ändra i avtal – och det blir oftast inga sura miner om man skulle bryta en överenskommelse.
  • Representation i Norge sker ofta i företagets lunchmatsal. Man blir sällan hembjuden till en norsk affärspartner, men om man blir det bör man komma i tid.

Källa: Exportrådet

kolumnbox, botten


  Stark köpkraft i systerlandet Norge
Norge ligger nära, har stark ekonomi och en köpstark befolkning. Det bäddar mjukt för ett gynnsamt affärsklimat med våra vänner i väster.
Ja, vi elsker dette landet. För även om vi svenskar förlorade Norge år 1905 är vi fortfarande såta systerländer.
   Bara i Norge finns det 2 600 svenska dotterbolag och vårt grannland är Sveriges tredje största exportmarknad. Under 2005 exporterade vi varor och tjänster till ett värde av 84 miljarder kronor. Var tredje norrman köpte svenska varor under samma år.
   – Norge är en köpstark marknad. Som svensk får man traditionellt bra betalt för sina produkter och tjänster. Att Sverige och Norge står varandra kulturellt nära innebär att det som svensk är enkelt att göra affärer med norrmän, säger Johan Englund på Exportrådet i Oslo.

Viktigt förbereda sig

Men se upp! Bara för att vi tror att vi nästan förstår varandra betyder det inte att vi inte måste förbereda oss lika mycket inför ett affärsmöte som om vi hade åkt till Beijing. Norrmännen förstår oss bättre än vi förstår dem – och 25 procent av ordförrådet är faktiskt olika.
   Just nu bygger Norge som aldrig förr – samtidigt som det förs diskussioner kring OS 2018. T romsø är favorit medan Trondheim och Oslo nosar i hasorna.
   Dessutom är Norge högaktuellt för köp av stridsflygplan 2008. Enligt statssekreterare Espen Barth Eide vill Norge ha tre jämbördiga kandidater i upploppet 2008, vilka är svenska JAS Gripen, amerikanska Joint Strike Fighter och europeiska Eurofighter.
   Det finns sannerligen all anledning att snegla västerut.


Ikon: tv_icon.png Se webb-tv om att göra affärer i Norge
Gör du affärer i Norge? Kontakta Einar Ruud på Swedbank i Oslo
Läs mer om Swedbanks erbjudande i Norge
Länkpil Tillbaka till förstasidan

Bättre Affärer vänder sig till Swedbanks och Sparbankernas företagskunder och ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Kennet Karlsson. Produktion: Redaktörerna. Teknikleverantör: Brightly.