Swedbank och SparbankernaVarför var det tekniska problem med internetbanken i februari? Vad händer nu?
Precis vid månadsskiftet, den 27 och 28 februari, drabbades Swedbanks internetbank av tekniska problem.
   Problemen gav stora och allvarliga störningar för våra kunder. Tidvis fungerade inte internetbanken alls – samtidigt var belastningen mycket hög, precis som den alltid är vid månadsskif-ten. Just detta månadsskifte var belastningen dessutom extra hög eftersom börsen svängde kraftigt och många kunder ville placera om fond- och aktieinnehav.
   Det som skedde är naturligtvis helt oacceptabelt.

Säkerheten inte påverkad

Vi vet att våra kunder har många frågor om hur de här problemen kan ha påverkat deras bankärenden. Här är svaren på några av de viktigaste frågorna:
  • Bankens säkerhet påverkades inte av störningarna.
  • Swedbank ersätter självklart kostnader som orsakats av problem i banken. Vänd dig till ditt bankkontor om du har frågor om ersättning. Om du är ansluten till telefonbanken kan du också ringa dit på 0771–22 11 22.
  • För att veta om dina betalningar och överföringar blivit genomförda – gå in på ”Betala/Överföra, Kontohändelser, Aktuella kontohändelser” respektive ”Historiska kontohändelser” i internetbanken. Där kan du se betalningens eller överföringens status.
  • Om du är arbetsgivare och har lagt upp en daterad lönelista har lönerna betalats ut. Du kan kontrollera detta om du går in på ”Betala/Överföra, Lönelista, Aktuella” respektive ”Historik” i internetbanken. Där kan du se din status.

   Nu arbetar bankens tekniker för fullt för att ta reda på exakt vad det var som inte fungerade. När det arbetet är klart vet vi vad vi ska göra för att minska risken för att de här problemen inte ska upprepas. Självklart gör vi allt för att våra kunder ska kunna känna sig fortsatt trygga med Swedbank

Vad vill du fråga banken om?
Skriv till oss på redaktionen!
Tillbaka till förstasidan
 
 

Bättre Affärer vänder sig till Swedbanks och Sparbankernas företagskunder och ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Kennet Karlsson. Produktion: Redaktörerna. Teknikleverantör: Brightly.