Swedbank och SparbankernaTillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega

Ränta är ett ord med flera innebörder. Åke Gustafsson, senioranalytiker på Swedbank Markets, reder ut begreppen och slår ett slag för alternativa ränteplaceringar när det gäller att hantera företagets likviditet.
Räntan och ränteutvecklingen är centrala faktorer i all näringsverksamhet. Samtidigt är begreppet ränta omfattande. En avgörande fråga är vilken löptid som avses. Menar vi kort eller lång ränta? Rörlig eller bunden? Ju längre löptid desto större så kallad ränterisk.
   När vi talar om marknadsräntan associerar vi normalt till ”stats- räntan” som styrs av Riksbankens räntepolitik (korta räntor) och räntan på statspapper (växlar och statsobligationer). Samtidigt finns det en lång rad andra låntagare som finansierar sig via kapitalmarknaden såsom bostadsinstitut, kommuner och företag.
   Dessa låntagare lånar på kreditmarknaden genom att ge ut (emittera) certifikat och/eller obligationer – normalt till en högre räntesats än staten. Olika låntagare får betala olika hög ränta be- roende på vilken kreditvärdighet de har. Detta kallas kreditrisk. Ju högre kreditvärdighet låntagaren har desto lägre ränta kan hon eller han låna till.

Stort placeringsutbud

Som placerare finns således ett stort utbud av placeringsmöjligheter, med varierande löptid och risk, som erbjuder en bättre avkastning jämfört med placeringar som baseras på statspapper.
   Även de så kallade säkra företagspapperen ger en meravkast- ning som normalt ökar med placeringens löptid. Som placerare kan du alltså förbättra avkastningen på dina ränteplaceringar ge- nom investeringar i kreditmarknaden. Då utbudet av ”företagspap- per” är relativt stort, inte minst i korta löptider, är kreditmarknaden ett alternativ som ger en något högre avkastning även i likviditets- hanteringen.
   Just nu ställer vi på Swedbank Markets oss mycket positiva till placeringar i kreditpapper. Att bli lite mer aktiv kan löna sig ordent- ligt på bara något års sikt. Särskilt optimistiska är vi när det gäller säkra företagspapper – för i princip alla löptider.
   Ta gärna kontakt med din företagsrådgivare för mer information!The Banker - Bank of the year Bättre Affärer vänder sig till Swedbanks och Sparbankernas företagskunder och ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Kennet Karlsson. Projektledare: Ellen Carlgren. Redaktör: Åsa Antonsson.
Produktion: Redaktörerna. Teknikleverantör: Brightly.