Swedbank och SparbankernaTillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega

Regeringens förslag om halverad förmögenhetsskatt och slopad Lex Uggla innebär flera förbättringar för företagare. Det hävdar bland andra Lars Hammarsten, skattejurist på Swedbank och Johan Kreicbergs, chefekonom hos Företagarna.
Syftet med regeringens föreslagna regeländringar är att underlätta för företagen.
   – Om lagförslaget genomförs innebär det en klar förbättring generellt för företagare. I vissa fall kan det till och med bli fördelaktigt att placera egna privata tillgångar i företaget, säger Lars Hammarsten, skattejurist på Swedbank. En annan fördel är att den som är väldigt förmögen kan slippa skylta med sina tillgångar.
   – En synlig förmögenhet kan i förlängningen leda till en hotbild. Lägger du in pengarna i företaget syns det inte i de offentliga registren hos Skatteverket att man är förmögen. Sammantaget kan man säga att lagförslaget enbart verkar i positiv riktning. Att Lex Uggla skrotas gör att hela frågeställningen försvinner för företagen, säger Lars Hammarsten.

Privat kapital åter till Sverige

Branschorganisationen Företagarna är också positiv till de föreslagna regeländringarna. Chefekonom Johan Kreicbergs pekar på att slopandet av Lex Uggla gör att det blir lättare att överblicka likvida medel som kan användas för nyinvesteringar.
   – Ännu viktigare är att en halverad förmögenhetskatt kommer att öka tillgången på privat kapital i landet. Om förmögenhetsskatten skulle försvinna helt kommer stora belopp föras tillbaka till Sverige från utlandet och komma mindre företag till godo, säger Johan Kreicbergs.
   – Sverige har för få affärsänglar och en del av det återvändande privata kapitalet kommer investeras i mindre företag. Sverige har i dag en låg andel privatinvesteringar vid en internationell jämförelse.
Regeringen har föreslagit att förmögenhetsskatten i ett första skede halveras från 1,5 procent till 0,75 procent för alla tillgångar utom fastigheter och bostadsrätter.
   Samtidigt vill regeringen skrota Lex Uggla, en lag som mött omfattande kritik. Lex Uggla innebär att ägare till onoterade aktiebolag riskerar att få betala förmögenhetsskatt på tillgångar som behövs för investeringar och nyanställningar.
   Enligt finansminister Anders Borg är åtgärderna ett viktigt steg för att underlätta för företagare och skapa bättre förutsättningar för nyanställningar.


The Banker - Bank of the year Bättre Affärer vänder sig till Swedbanks och Sparbankernas företagskunder och ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Kennet Karlsson. Projektledare: Ellen Carlgren. Redaktör: Åsa Antonsson.
Produktion: Redaktörerna. Teknikleverantör: Brightly.