Swedbank och SparbankernaTillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega

Kollektivavtalens regler finns i MBL, medbestämmandelagen.
Arbetsgivare måste inte teckna kollektivavtal, däremot måste arbetsgivaren förhandla om avtal om en facklig organisation önskar det.
Nästan 3,6 miljoner, 92 procent av alla anställda, omfattas av kollektivavtal.
Kollektivavtal reglerar till exempel löner, semesterdagar, semestersättning, sjuklön, uppsägningstider, pensionsvillkor, försäkringar och arbetsmiljö.
 

Den senaste tidens blockader av småföretag har satt igång en diskussion om kollektivavtalen och rätten till konfliktåtgärder. Svenskt Näringsliv efterlyser rim och reson medan IF Metall försvarar stridsåtgärderna.
Löner och anställningsvillkor ska bestämmas i avtal som fackförbund och arbetsgivare kommer överens om – inte genom statliga regleringar. Detta är en modell som har funnits på den svenska arbetsmarknaden sedan början av 1900-talet. Och modellen har i stort varit accepterad av parterna.
   Men i reglerna kring kollektivavtal finns också regler om konfliktåtgärder, bland annat om rätten att vidta sympatiåtgärder för att hjälpa ett fack att förmå en arbetsgivare att teckna kollektivavtal. Och det är just de omtalade blockaderna mot företag utan kollektivavtal som gjort att debatten blossat upp.

Princip om proportionerna

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv tycker att rätten till konfliktåtgärder är för långtgående, och efterlyser en proportionalitetsprincip. En sådan princip finns i flera andra länder och innebär att en konflikt måste stå i proportion till dess konsekvenser och effekter för företaget och tredje man. Karina Folkesson är regionchef på Svenskt Näringsliv.
   – Det måste finnas rim och reson kring vilka stridsåtgärder ett fack får vidta. Alla som följt salladsbaren i Göteborg ser ju att det här är en maktdemonstration av stora mått. Sympatiåtgärderna drabbar även företag som har kollektivavtal, och tredje man. Det här hotar tilltron till kollektivavtalen, säger hon.

Sällan strejk i Sverige

Men arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin har försvarat fackens agerande och den fackliga sidan ser rätten till konfliktåtgärder som en grundbult för hela den svenska modellen.
   – Konfliktåtgärder är det enda vi har att sätta emot i förhandlingar, det finns inget annat sätt. Och det är viktigt att förbund kan hjälpa varandra, för alla förbund är inte lika starka. Dessutom finns det egentligen inga problem med stridsåtgärderna, för vi strejkar mycket lite i Sverige, säger Veli- Pekka Säikkälä, IF Metalls förhandlingschef.


The Banker - Bank of the year Bättre Affärer vänder sig till Swedbanks och Sparbankernas företagskunder och ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Kennet Karlsson. Projektledare: Ellen Carlgren. Redaktör: Åsa Antonsson.
Produktion: Redaktörerna. Teknikleverantör: Brightly.