Swedbank och SparbankernaTillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega

Vårens Småföretagsbarometer, producerad av Swedbank och Företagarna, vittnar om ett allt hetare konjunkturläge. Prognoschef Cecilia Hermansson förklarar varför solen lyser så starkt på småföretagen just nu.
En stark utländsk efterfrågan och en växande inhemsk marknad gynnar företagen. Omsättning och antalet sysselsatta har ökat jämfört med för ett år sedan. Däremot har orderingången dämpats när konjunkturen mognat. Likväl är konjunkturtoppen inte nådd, utan företagen själva räknar med att konjunkturen är än starkare om ett år.
   Konjunkturen har stärkts i samtliga branscher utom inom uppdragsverksamheten, men där är aktiviteten ändå mycket hög. Den största uppgången svarar partihandeln och övriga privata tjänster för. Hushållsnära tjänsteföretag har redan fått ett uppsving av beslutade och aviserade regelförändringar.

Bättre lönsamhet

Vidare har Sveriges småföretag blivit mer lönsamma. Nästan hälften av företagen rapporterar att deras vinster har ökat, medan en sjättedel har sett dem minska.
   Möjligheterna att anställa fler medarbetare har förbättrats genom den starka efterfrågan och det goda vinstläget. Knappt en tredjedel av företagen har fler sysselsatta än vid samma tid i fjol. Samtidigt märker företagarna att timlönerna kommer att öka snabbare framöver. Det kan krympa vinstmarginalerna. Företagen själva räknar dock med ännu högre vinster om ett år, så någon större oro märks inte.

Plats för prishöjningar

Den goda konjunkturen ger ett bättre självförtroende i många branscher och förhoppningar finns om att kunna höja försäljningspriserna. Det var länge sedan så många förutsåg att de kunde höja priserna, men det är för tidigt att avgöra om det höjer inflationen i svensk ekonomi.
   Hela tre av fyra småföretag ser expansionsmöjligheter. Emellertid finns tillväxthinder. Tre av tio företag nämner bristen på lämplig arbetskraft som det största hindret. Det är fler än i höstens undersökning.
   För första gången har vi ställt två sammanfattande frågor om konjunktur och företagsklimat utifrån en skala på 1 till 10, där 1 är svagast och 10 är starkast. Småföretagen är som väntat mer positiva till konjunkturläget som får betyget 7,2, medan företagsklimatet når upp till 6,3.
   Ett alls inte dåligt klimat, men något som kan förbättras, eller hur regeringen?


Läs hela Småföretagsbarometern
Länkpil Läs kommentarer från Småföretagsbarometerns branschvinnare:
bemanning, tillverkning och hemnära tjänster

The Banker - Bank of the year Bättre Affärer vänder sig till Swedbanks och Sparbankernas företagskunder och ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Kennet Karlsson. Projektledare: Ellen Carlgren. Redaktör: Åsa Antonsson.
Produktion: Redaktörerna. Teknikleverantör: Brightly.