Swedbank och SparbankernaTillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega

Framtidstron hos landets småföretag är stark. Det konstaterar Swedbank i årets första Småföretagsbarometer. Extra gott självförtroende har konsultbranschen, bygg- och tillverkningsindustrin samt företag som erbjuder hemnära tjänster.

Bemanningsföretagen: från katt till hermelin

För bemanningsbranschens del upplever man det tionde kvartalet i rad med tillväxt. Sedan 2003 har branschens omsättning fördubblats. Företagen har blivit mer av en hermelin bland katterna snarare än, som tidigare, en katt bland hermelinerna.
   Den uppåtgående trenden kan förklaras av att arbetsgivare inte själva hinner leta efter kompetent personal.
   – Rekrytering är ju tidsslukande och komplext. Potentiella sökanden ställer också krav i rekryteringsprocessen, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.
   Han menar att individer, företag och samhället gynnas av bemanningsföretagslösningar, eftersom matchningen blir mer effektiv.
   – Tänk dig det motsatta – en individ ska sy och lappa ihop en mängd korta, oregelbundna arbetsuppgifter som företag vill ha utförda. För individen skulle detta samordningsarbete i sig innebära ett heltidsarbete.

Nybergs Mekaniska tror på fem goda år till

Starten på byggnads- och tillverkningsindustrins boom skedde i slutet av 2003. Framför allt har småföretagen i Norrbotten, Kronoberg och Västmanland fått ett redigt uppsving.
   – Den positiva trenden har uppstått genom att vi i Norrbotten har reviderat våra krafter som län vad gäller miljö, natur, levnadskvalitet och naturtillgångar, säger Niklas Pääjärvi på Kirunabaserade och 60-årsjubilerande Nybergs Mekaniska Verkstad, som verkar inom gruv- och stålindustrin.
   – I dag finns det mycket jobb att räkna på här i Malmfälten. Problemet är inte nu utan när vågen ebbar ut och alla ska slåss om en mindre kaka.
   Pääjärvi ser ändå ljust på branschens framtid. Många småföretag investerar nu för att vara konkurrenskraftiga när tiderna blir sämre.
   – Men jag tror ändå på ytterligare minst fem bra år. Nybergs Mekaniska Verkstad slog sig nyligen in på Dagens Industris gasellista i Norrbotten.
   – Vi har inte varit rädda att anställa. Vi har stora projekt där vi samarbetar med andra företag på orten. Och så är vi hungriga, förklarar Niklas Pääjärvi utvecklingen.

Inte längre fult med hemnära tjänster

About Time (filial till Grannar.se) startades 2004 med målet att bli ledande på förmedling av hemnära tjänster. Vd Göran Gustafsson talar om en attitydförändring i Sverige.
   – Med nya generationer och en mer internationell miljö tycker jag det har svängt ganska ordentligt. Vi har passerat ”pigdebatten” och diskussionen handlar mer om ett stort behov hos stressade barnfamiljer och samtidigt en möjlighet att få anställning eller starta eget inom denna bransch.
   Regeringens införande av skattedrag för hemnära tjänster kommer naturligtvis att påverka branschens utveckling.
   – Många idéer skapar nya nischade företag som möter efterfrågan på olika sätt. Vi kommer säkert att se företag som erbjuder omsorg av äldre i kombination med grillpartyn eller städföretag och barnvakter som har som specialitet att även lappa barnens byxor.
   Göran Gustafsson möter framtiden med tillförsikt.
   – Behovet är enormt. Den ökade efterfrågan ställer också krav på saklig kringinformation, en ytterligare höjd trygghetsnivå och certifieringar av branschen.


Läs mer om Småföretagsbarometern i Cecilia Hermanssons kommentar
The Banker - Bank of the year Bättre Affärer vänder sig till Swedbanks och Sparbankernas företagskunder och ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Kennet Karlsson. Projektledare: Ellen Carlgren. Redaktör: Åsa Antonsson.
Produktion: Redaktörerna. Teknikleverantör: Brightly.