Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Gör som Odd Molly
– ta företaget till börsen

Den 18 juni listades modeföretaget Odd Molly International AB på First North.
   – Vi behövde mer kapital för fortsatt expansion, ville öka kännedomen om bolaget och få det lättare att nyrekrytera, sammanfattar Odd Mollys vd Christina Tillman. Hon tillägger att listningen även ger företaget en kvalitetsstämpel.
Framgångssagan Odd Molly har, med ett eget formspråk, på bara fem år lyckats ta rejäl plats på den konkurrensintensiva marknaden för kvinnokläder. Med affärsidén att varken äga produktion eller distribution är dock behovet av investeringskapital relativt litet.
   – Ja, men vi behöver pengar för att kunna fortsätta växa. Dessutom måste vi på grund av större volymer ibland betala leverantörer i förskott, säger hon.
   Tobias Brandt på Swedbank som var rådgivare åt Odd Molly inför listningen berättar att en sådan process normalt tar mellan sex och nio månader.

Notera på mindre lista

– Ja, låt den ta den tid det tar, råder Christina Tillman som rekommenderar andra bolag med liknande planer som Odd Molly att börja med att notera sig på en mindre lista, med något lägre krav. Hon rekommenderar också att man låter en erfaren aktör hantera introduktionen, trots en kanske högre prislapp.
   – Snålheten bedrar visheten om man anlitar första bästa billiga konsult. Ett så här viktigt steg i företagets historia får man absolut inte slarva med.
   Christina Tillman är nästan överväldigad av noteringens mottagande. Aktien övertecknades tio gånger, kursen stabiliserades snabbt på en nivå långt över utgångspriset 40 kronor och Odd Molly blev på kort tid välkänt i breda kretsar.

Börsfähiga från start

Ser du någon nackdel med listningen, som de ökade kraven på formalia och öppenhet?
   – Nej, sådant ser vi tvärtom som en sporre, att bli ännu bättre. Men vi har försökt vara börsfähiga ända sedan starten 2002, med ordning och reda på allt vi gjort.
Trots fördelarna en listning kan ge avråder Tobias Brandt på Swedbank ofta företag från att ta steget, helt enkelt för att de är för tidigt ute. Han påpekar också att en listning inte är någon automatisk succé, inte ens under rådande högkonjunktur och börsyra.
   – Ett stort antal av årets första listningar har misslyckats – åtminstone ur aktieköparnas perspektiv.


Att göra innan företaget kan listas
Ditt bolag har generellt fem parallella processer att gå igenom innan det kan börsintroduceras eller listas. Med dessa får du dock hjälp av Swedbank som projektleder och sköter hela processen.
1. Legal process. Genomlysa bolaget juridiskt, det vill säga genomgång av handlingar, organisation, styrelse, anställda, avtal, försäkringar och eventuella tvister samt formalia som att låta aktieboken skötas av VPC.
2. Dokumentationsprocess. Skriva ett prospekt med bakgrund och motiv till noteringen, bolagsbeskrivning, uppgifter om ägande och mycket annat.
3. Noteringsprocess. Föra dialog med vald marknadsplats/börs, uppfylla dess olika krav som exempelvis antal aktieägare, informationspolicy, kapacitet att ge information till marknaden, med mera.
4. Värderingsprocess. Värdering av bolaget med hjälp av ett flertal modeller. Här ingår även en viss rabatt till nya investerare. En komplicerad men viktig process. Här gäller det att positionera företaget på rätt sätt för att tydliggöra den potential som finns i bolaget.
5. Marknadsförings-/försäljningsprocess. Erbjuda aktien till allmänheten och institutionella investerare, ge bolaget uppmärksamhet i form av medieexponering och aktieanalys, planera försäljning, genomföra investerarträffar och så vidare.
 


Med budskap som "trends are mainstream" har Odd Molly blivit ett modeföretag av stora mått. Företaget säljer kläder i cirka 1 100 butiker i 32 länder, har 21 anställda och väntas i år omsätta minst 120 Mkr.

– Låt processen ta den tid det tar, är vd Christina Tillmans råd till andra som går i börsnoteringstankar. Hon rekommenderar också att man först siktar på att bli noterad på en mindre lista.
Bankens rådgivning växer österut
Swedbank Corporate Finance erbjuder kvalificerad rådgivning vid ägar- och finansieringsfrågor. I höst startar avdelningen verksamhet i alla baltiska länder. Då kan banken hjälpa nordiska och baltiska företag med bland annat kapitalanskaffningar, börsintroduktioner och annan finansiell rådgivning i hela Norden och Baltikum.