Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

När du investerar
– gör det i andra företag

Det har varit en minst sagt turbulent börssommar men Swedbanks analyschef Anders Bruzelius ser ljust på framtiden. När det gäller aktieplaceringar för företaget rekommenderar han att du utnyttjar dina egna kunskaper om företagande. Tänk dock på att placera i bolag också utanför din egen bransch!
Sedan mitten av juli har de globala börserna skakats om rejält. Anledningen är ökad oro för de amerikanska bolånen och dess effekter på den finansiella marknaden.
   Oron ökade under juli och augusti då ett antal hedgefonder stängde för uttag. Samtidigt fick några banker i USA och Europa stora problem på grund av sin exponering mot i första hand amerikanska bolån med låg kreditvärdighet. Resultatet av osäkerheten är att aktier nu är förknippade med en större risk, vilket får aktiepriserna att sjunka.
   Vi på Swedbank räknar med att osäkerheten kan bestå ytterligare en tid, vilket väntas ge en turbulent handel på aktiemarknaden. Men på det stora hela är vi fortfarande positivt inställda till börsen tack vare en attraktiv värdering samt balanserade vinstutsikter.

Lärorikt och lönsamt

Att placera i aktier är ju alltid förknippat med risk men placerar man i välskötta bolag kan det samtidigt vara både lärorikt och lönsamt. Det bästa sättet att minska sin risk är att placera i cirka 10–12 bolag som du har tid att följa.
   Att driva ett företag innebär mer än full sysselsättning. Men med din kunskap om att driva och utveckla en affärsverksamhet kan du säkert identifiera flera intressanta börsnoterade bolag både i din egen och i andra branscher. För att sprida risken ska du nämligen helst placera i företag utanför din bransch.

Likviditeten viktig

Viktiga kriterier att bedöma företag utifrån är: affärsidé, affärsmodell, produkt/tjänst i förhållande till andra aktörer, ledning, lönsamhetsutveckling, balansräkning samt att likviditeten i aktien är god. Gör du en noggrann utvärdering minskas definitivt risken att du går på några stora minor.
   Sedan börskraschen år 2000 har de små bolagen på Stockholmsbörsen utvecklats klart bättre än de stora bolagen. I år har de haft det motigare och det ser ut att vara en internationell trend. En minskad riskvilja på de finansiella marknaderna påverkar småbolagsaktierna negativt eftersom långivarna ser större risker hos små bolag.

God vinstutveckling

Hur ser vi då på utsikterna för de noterade svenska småbolagen? De har i dag ett p/e-tal (price per earning) på 15 eller mer, räknat på vinsterna för de kommande 12 månaderna.
   I ett historiskt perspektiv är det ett högt pris. De relativt låga räntorna innebär dock att vinstavkastningen fortfarande överstiger avkastningen från obligationer med cirka 2 procentenheter. Vid 2000-talets början var småbolagen 20–30 procent billigare än större bolag på grund av den högre risken, men i dag är de i stället 10 procent dyrare eftersom de har visat en så god vinstutveckling.

Större potential bland storbolagen

Vi anser att en viss premie kan motiveras med hänsyn till en högre förväntad vinsttillväxt för småbolagen, men ser i dag generellt en något större potential bland de mer likvida storbolagen.
   Det finns dock alltid intressanta möjligheter bland småbolagen. Just nu tittar vi på bolag med starka balansräkningar och bolag där en stor del av den förväntade vinsttillväxten kommer från interna åtgärder, till exempel Cardo eller AarhusKarlshamn. Kraftiga kursnedgångar har även gjort att en del spännande tillväxtbolag, som exempelvis Q-Med och Orc Software, har kommit ner till intressanta nivåer.

Hoppas att jag i någon mån har lyckats väcka ditt intresse för aktieplaceringar! Vi på Swedbank Markets Aktieanalys följer kontinuerligt cirka 120 bolag noterade på Stockholmsbörsen. Våra rådgivare kan därför alltid ge dig förslag på intressanta affärer. Kontakta gärna din företagsrådgivare för att få veta mer!


Läs mer om placeringar för företag

Swedbanks analyschef Anders Bruzelius slår ett slag för aktieplaceringar för företagare – gärna utanför din ”hemmabransch”.