Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

"Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att driva företag"

För ett år sedan tillträdde Maud Olofsson posten som näringsminister och vice statsminister. Med sig hade hon en bunt löften om minskat regelkrångel och andra reformer riktade till företagare.
Nu är det dags att göra bokslut för det första året. Bättre Affärer har frågat Maud Olofsson om hur hon ser på regeringens insats – så här långt.

Vilka förändringar för företagare har du genomfört under året?
   – Vi har reformerat 3:12-reglerna och ökat möjligheterna till vinstutdelning och aktieförsäljning för ägare av fåmansbolag. Vi har infört jobbskatteavdraget för näringsinkomster, och nystartsjobben med sänkt arbetsgivaravgift för de som varit borta från arbetslivet länge. Arbetsgivaravgifterna för personer mellan 18 och 24 år har också sänkts. Och så har vi infört skattereduktionen för hushållsnära tjänster.

Det slopade avdraget på 5 procent för beräkning av sociala avgifter (upp till 3090 kronor i månaden) har kritiserats. På vilket sätt hjälper det företagare?
   – Genom att det blir billigare för andra grupper än tidigare att anställa. Den här regeringen blev vald på att minska utanförskapet och skapa fler jobb. Det är den viktigaste frågan och därför fokuserar vi nu insatserna på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det är därför vi sänker arbetsgivaravgifterna för de grupper som har svårast att få jobb.

Alla håller dock inte med om att förändringarna har förbättrat för företagare. Luciano Astudillo, riksdagsman för socialdemokraterna, anser att regeringens reformer har försämrat för småföretagare.
   – Att man sänker arbetsgivaravgiften för ungdomar spelar inte småföretagare så stor roll. Däremot har vi räknat ut att ett företag som McDonalds har fått 67 miljoner rakt ner i fickan som ett resultat av den förändringen, säger han.
   Om Maud Olofsson själv ska vara kritisk är det mot att reformerna går för långsamt. De företagarfrågor som hon tycker är viktigast att driva kommande år är trygghetssystemen för småföretagare och att f-skattare inte ska behöva ha mer än en arbetsgivare.
   – De reformer vi nu genomför är kanske den största förändringen av svenskt företagsklimat i modern tid. Målet är klart, att det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att driva företag.

Många läsarfrågor

Bättre Affärer bad läsarna ställa frågor till Maud Olofsson – och gensvaret blev stort! Många företagare runt om i landet tog chansen att mejla in frågor och synpunkter på företagarpolitiken. Frågorna blev så många att näringsministern tyvärr inte har haft möjlighet att svara på alla. Här kommer ett urval av frågorna:

Fråga: Jag är en kvinnlig företagare som bor och har min verksamhet på landsbygden, men har kunder i hela landet. Detta kräver daglig internetuppkoppling. Efter stormen Gudrun var vi strömlösa i nio dygn och efter stormen Per i sju dygn. Därefter har det varit många stopp. Detta är fullständig oacceptabelt om man ska få ett företag att fungera utanför storstäderna. Vad gör ni för att dessa förutsättningar ska vara lika för företagare?

Svar: De svåra stormar som de senaste åren drabbat Sverige har verkligen lyft fram frågan om elnätens kvalitet, vilket behövs! Självklart måste Sverige ha en säker överföring av el. Därför är det också viktigt att säkerställa investeringar som gör näten mindre sårbara och att vi på så sätt förebygger omfattande elavbrott.
   Den 1 januari 2006 trädde nya regler om leverenssäkra elnät i kraft. De nya reglerna i ellagen stärker både hushållens och företagens rätt till en rimlig kompensation för de svårigheter som uppstår i och med elavbrottet. Reglerna säger att du som kund har rätt till ersättning om du varit utan el i tolv timmar. Från och med 2011 får oplanerade avbrott inte överstiga 24 timmar. Krav har ställts på nätföretagen att göra näten trädsäkra och att ta fram bättre underlag för att åtgärda brister i elnäten.
   Min förhoppning och förväntning är att dessa åtgärder kommer att komma er kunder till nytta!

Fråga: När kommer vi att få se en fungerande a-kassa och en fungerande sjukpenning för småföretagare?

Svar: Det är en viktig fråga för oss. Jag har själv varit företagare och vet hur viktigt det är att trygghetssystemen fungerar. Regeringen ska utreda hur försäkringsvillkoren för företagare i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen ska kunna göras både tydligare och bättre. En utgångspunkt för utredningen är att det ska skapas en ökad balans i villkoren för och behandlingen av företagare och anställda i trygghetssystemen.

Fråga: Vilken småföretagare kan konkurrera med en subventionerad offentlig affärsverksamhet, som gett sig ut på en marknad som bör vara förbehållen privat företagsverksamhet?

Svar: Alliansregeringen ska arbeta brett med åtgärder för att förbättra konkurrensen på olika marknader i Sverige. Genom att öppna upp sektorer som tidigare varit skyddade ökar vi mångfalden och med fler utförare med olika inriktningar ökar möjligheterna för den enskilde att få sina behov och önskemål tillgodosedda.
   Regeringens utgångspunkt är att företag skall kunna verka på marknader efter principen konkurrens på lika och rättvisa villkor. Denna princip innebär också att sunda spelregler mellan privat och offentlig sektor måste gälla. Inom regeringskansliet bereds just nu en lagrådsremiss om möjligheten att i domstol pröva enskilda fall av konkurrenskonflikter mellan offentlig och privat sektor. En lagändring skulle kunna underlätta för små företag att växa och verka på marknader efter principen konkurrens på lika och rättvisa villkor. Håll ut!Företagarfrågor som Maud Olofsson vill driva framöver är trygghetssystemen för småföretagare och att f-skattare inte ska behöva ha mer än en arbetsgivare.

S-riksdagsmannen Luciano Astudillo är kritisk mot alliansregeringens reformer för företagare.
   – Att man sänker arbetsgivaravgiften för ungdomar spelar inte småföretagare så stor roll. Däremot får ett företag som McDonalds 67 miljoner rakt ner i fickan som ett resultat av förändringen.