Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Månadens tips

Ny SPAX investerar i valuta

Behöver företaget en investering som löpande tar hänsyn till marknadsläget? Och som dessutom inte bara följer konjunkturen? Nu kan du investera i valuta i Swedbanks nya valutaobligation.
Intresset för att investera i valutor har vuxit snabbt på senare tid. Nya SPAX Valutaindex G10 grundas därför på världens tio största industriländers valutor (JPY, USD, EUR, AUD, NZD, GBP, SEK, NOK, CAD, och CHF). SPAX:en är kopplad till UBS G10 Carry Index som oavbrutet har legat över världsbörsindex sedan år 2001.

Under normala marknadsomständigheter lånar UBS G10 i de tre valutorna med lägst ränta och placerar i de tre valutorna med högst ränta. Men under perioder av marknadsoro gör man tvärtom eftersom det historisk visat sig vara ett bättre alternativ. För att kunna avgöra marknadsläget erhåller man signaler från en rad marknader.

Bindningstiden för SPAX Valutaindex G10 är två år. Den kan tecknas till den 21 september och minsta insats är 5 000 kronor. Därefter påbörjas en ny teckningsperiod som pågår fram till och med den 12 oktober.


Läs mer om SPAX Valutaindex G10

Så fungerar SPAX
SPAX är en obligation där avkastningen är knuten till en eller flera marknader, till exempel en världsdel, ett land, en utvald bransch eller olika slags tillgångar. Obligationen ser till att den som investerar alltid som lägst får tillbaka det nominella beloppet på förfallodagen.
   Vissa SPAX ger även en förutbestämd lägsta avkastning. Med SPAX tar man ingen eller begränsad risk. Och det går alltid att sälja en SPAX till rådande marknadskurs innan löptidens slut.
 

Fördelar med SPAX
SPAX ger både trygghet och möjlighet i din placering. Genom att kombinera obligationens trygghet med marknadens möjligheter har du chans till hög avkastning men är samtidigt garanterad insatsen eller en viss lägsta avkastning tillbaka.
   SPAX kan köpas under bestämda teckningsperioder och löptiden är normalt mellan ett och fem år. Eftersom SPAX alltid kan säljas på börsen till rådande marknadspris, passar den dig som vill ha högre avkastning men inte är helt säker på att kunna ligga kvar i din placering under en längre bindningstid.