Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Tomma stolar i styrelserummet? Med hjälp av en styrelse kan företagets
strategier utvecklas så att affärerna blir säkrare, mer lönsamma och större.
FOTO: ISTOCKPHOTO
Större, säkrare, lönsammare:

Ta styrelsevägen till ekonomisk framgång

Ett aktivt styrelsearbete brukar hamna långt ner på en småföretagares att göra-lista. Men en kompetent styrelse kan ge stora fördelar. På Styrelseakademien jämför man ett välfungerande samspel mellan styrelse och företagsledning med sparring i en boxningsring.
De flesta företagare är duktiga på att driva den dagliga verksamheten i sina bolag. Men hur ofta hinner de tänka strategiskt kring frågor som expansion, risk och förmögenhetstillväxt? En styrelse har som sitt uppdrag att se över just de här mer övergripande frågorna. Den ska analysera och styra strategiskt och utveckla en intern kontroll som gör att risken i företaget reduceras.
   Öjvind Norberg på den ideella föreningen Styrelseakademin har lång erfarenhet av styrelsearbete. Ett av hans uppdrag är till exempel för Icehotel i Jukkasjärvi.
   – I styrelsearbete gäller det att väva ihop en mängd variabler till en vinstmaskin. När samspelet mellan styrelse och ledning fungerar väl är det som sparring mellan det operativa och det strategiska. Man har en stark affärs- och målorientering och respekt för varandras roller. Styrelsen får ibland se upp så att man inte kväver entreprenören – det krävs en smula musikalitet, tycker han.

Affärsidén och strategierna utvecklas

En väl fungerande styrelse består ofta av ungefär fem ledamöter och dess uppgift är att göra affärerna säkrare, lönsammare och större, i den ordningen, enligt Öjvind Norberg. Det görs genom att man tillsammans analyserar hot och möjligheter i marknaden och jämför mot företagets styrkor och svagheter. Därifrån utvecklas affärsidén, visioner, strategier, riktlinjer och resultatskapande aktiviteter.
   Hur hittar man då lämpliga styrelseledamöter till mindre företag? Öjvind Norbergs tips är att umdvika att leta i den närmsta kretsen eller bland styrelseproffsen hos storföretagen. I stället ska man ställa upp en kravprofil och leta bland framgångsrika företag som är lite större än det egna. De flesta företag kan också vinna på att ta in en eller två ledamöter från en helt annan bransch. En flygbolagsstyrelse kan till exempel ta in en person som kommer från ett framgångsrikt serviceföretag för att förstärka en sådan aspekt i företagets strategiska utveckling.
   – En bra styrelseledamot ska vara lite som en coach eller personlig rådgivare. Hon ska vara oberoende med ett brinnande intresse för affären och ha förädlingsambitioner. Den bästa styrelseledamoten är inte den objektivt mest kvalificerade utan den som passar bäst ihop med företaget i den utvecklingsfas det befinner sig i, säger Öjvind Norberg.

Se bakom siffrorna

Balco som tillverkar balkonger har fått pris för sitt styrelsearbete under styrelseordföranden Håkan Björklund. På tio år har företaget närmare tiodubblat omsättningen och tillväxten har skett under kontrollerade former. Håkan Claesson som arbetar som ekonomichef på Balco tycker att nyckeln till gott styrelsearbete är att styrelsen intresserar sig för att se bakom siffrorna.
   – Nyckeln i vårt styrelsearbete tror jag är att det finns en entusiasm bland ledamöterna för verksamheten. Självklart ska man som ledamot ha ett bra ekonomiskt underlag som verkligen förklarar bolaget, men sedan krävs det också att tala med personalen och röra sig i verksamheten. Sedan hjälper det att vi har en entusiastisk styrelseordförande som lyssnar och låter alla komma till tals och sedan har en skärpa i att sammanfatta alla synpunkter att få alla att dra åt samma håll.


Bättre Corporate Governance – svensk kod för bolagsstyrning
Att helt eller delvis tillämpa svensk kod för bolagsstyrning kan stärka marknadens förtroende för ditt bolag, även om det inte är börsnoterat. Den svenska koden för bolagsstyrning ska tillämpas av bolag på börsens A-lista och bolag på O-listan med marknadsvärde över tre miljarder kronor. Men delar av koden passar även mindre bolag. Koden kan laddas ned från www.regeringen.se.
 


Styrelsen får ibland se upp så att man inte kväver entreprenören, varnar Öjvind Norberg på Styrelseakademin.
   – Det krävs en smula musikalitet, säger han.
Tre steg till en lyckad styrelse
  • Sök ledamöter genom att ställa upp en kravprofil och leta bland framgångsrika företag som är lite större än det egna. Ta gärna in en eller två ledamöter från en helt annan bransch. Annorlunda erfarenheter kan ge nya idéer och förhindra att man kör fast.

  • Avhandlingar har visat att cirka fem styrelseledamöter blir mest produktiva tillsammans. Antalet kan växla mellan tre och sju beroende på bolagets storlek, komplexitet och hur komplex en viss marknad är.

  • Normalt sett bör en styrelse sammanträda fem till åtta gånger per år. Ett av mötena bör vara ett renodlat strategiskt möte under en heldag utan de vanliga ärendena. Då diskuteras endast var företaget nu befinner sig, var företagets ska befinna sig om några år samt hur man bäst tar sig dit.