Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Bilda AB om verksamheten är riskfylld

De tre vanliga företagsformerna i Sverige, aktiebolag, handelsbolag och enskild firma, är numera i stort sett likställda skattemässigt. Men tar du risker i ditt företagande är aktiebolag att föredra, även om skillnaderna har minskat.
– Har du stora hyres- eller löneåtaganden, gör stora investeringar eller är som exempelvis rådgivare utsatt för juridiska risker är det vanligen klokast att driva sitt företag i form av aktiebolag, säger Peter Nilsson, kompetenschef för redovisning på LRF Konsult.

Ett aktiebolag är nämligen en fristående juridisk person. Tillgångar och skulder är bolagets, inte automatiskt ägarens.

Skillnaderna har minskat

Denna fördel urholkades dock i och med förändringen av förmånsrättslagen 2004. Lagen tvingar numera ofta kreditinstitut att kräva personlig borgen på lån av olika slag.

– Även försämrade möjligheter att periodisera sina inkomster, högre revisions- och administrationskostnader och sämre villkor för fastighetsägande gör aktiebolagsformen mindre förmånlig än tidigare, berättar Peter Nilsson.

Enkelt att byta företagsform

Det är med ett undantag – att byta från AB till något annat – lätt att byta företagsform. Har man, vilket Peter Nilsson rekommenderar i de flesta fall, börjat sitt företagande i form av enskild firma eller handelsbolag kan detta omvandlas till aktiebolag utan vidare. Enskilda firmor och handelsbolag såväl bildas som avvecklas via blanketter till Skatteverket.

För att starta ett aktiebolag hos Bolagsverket måste du bland annat författa en stiftelseurkund och en bolagsordning, samt skaffa en revisor. Du behöver dessutom minst 100 000 kronor som startkapital. Ett aktiebolag kan inte läggas ner utan vidare. Det måste antingen säljas eller likvideras, det senare tar vanligen sju-åtta månader och kostar minst 15 000 kronor.

Har man stabil ekonomi finns ofta liten anledning att bilda aktiebolag. En enskild firma kan ha många anställda och det finns handelsbolag som omsätter långt över 100 miljoner kronor per år.

Det är svårt att sätta någon gräns för när det är dags att bilda aktiebolag. Det beror på det enskilda företagets förutsättningar. Men Peter Nilsson är av uppfattningen att det idag har blivit lite för populärt att bilda aktiebolag och att man gör klokt i att noga överväga kostnaderna som det medför.


För- och nackdelar
med tre olika bolagsformer

Enskild Firma (EF)

Har en ägare, med eller utan anställda. Företagets ekonomi är densamma som ägarens ekonomi. Inget krav på revisor.
+ Mycket enkelt och billigt att starta, driva och lägga ner.
Riskabelt med personligt ekonomiskt ansvar. Kräver självdisciplin att själv planera sin ekonomi. Svårare att få lån. Uppfattas ibland som en mindre seriös företagsform.

Handelsbolag/Kommanditbolag (HB/KB)

Har två eller flera ägare, där alla är gemensamt, personligt ansvariga för företagets ekonomi. Kallas kommanditbolag om en eller flera ägare har begränsat ansvar. Normalt inget krav på revisor.
+ Enkelt och billigt att starta och lägga ner, inget startkapital krävs. Bolaget kan ha egna tillgångar.
Kräver god självdisciplin och god ömsesidig samarbetsförmåga. Riskabelt om man har stora löne- eller hyresåtaganden.

Aktiebolag (AB)

Drivs av en eller flera. Företaget är en egen, fristående juridisk person, men ägaren kan tvingas gå i personlig borgen för företagets åtaganden. Kräver ett startkapital på minst 100 000 kronor, samt en från bolaget fristående revisor.
+ Skiljelinjen mellan ägaren och företaget minskar de privata riskerna med olika åtaganden. Mest respekterad företagsform, lättast att skaffa finansiering.
Komplicerat regelverk, kostsamt med revisor, krångligt och dyrt att lägga ner.
 


Peter Nilsson på LRF Konsult anser att aktiebolagsformen har blivit alltför populär.