Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

E-faktura halverar kostnaderna

Nu kan småföretag e-fakturera med bankens business to business-system. Systemet för e-fakturering för små och medelstora företag anses så nydanande att Swedbank fått ett internationellt pris för det.
Det globala analysföretaget IDC gav sitt pris för bästa innovation inom informationsteknologi till Swedbank för att man lyckats föra ut e-fakturan till småföretagen och skapat ett flexibelt system. Och de mindre företagens efterfrågan på e-fakturering växer hela tiden.

– Många större företag kräver att du ska kunna ställa ut e-fakturor till dem och då gäller det för de mindre företagen att hänga med. Nästa år beräknas dessutom e-fakturering bli ännu större när alla statliga myndigheter den 1 juli måste kunna ta emot och ställa ut e-fakturor*, säger Johan Schmalholz på Swedbank Payments.

Att ta emot en e-faktura fungerar relativt enkelt för företag med få betalningar genom internetbanken. Företag med fler fakturor kan använda Swedbanks lösning där fakturorna integreras i affärssystemet.

Mycket att spara

E-fakturering anses kunna spara stora summor. Den ideella föreningen Nätverket för elektroniska affärer (NEA) refererar i sin senaste rapport till undersökningar där man visar att hanteringstiden av fakturor sjunkit från arton till två minuter med e-fakturering. Kostnaderna för hantering uppges också ha halverats. I NEA:s rapport (s.24) finns en formel där företag kan räkna ut hur mycket de tjänar på e-fakturering.

Alternativ för olika behov

Swedbank och Sparbankerna erbjuder två olika tjänster för fakturautställning för små och medelstora företag. Företag med få fakturor kan använda Fakturaportalen som man når från Swedbanks webbplats. Där matas fakturorna in styckevis. Om företaget däremot har fler fakturor, lönar det sig att skapa fakturorna direkt i affärssystemet. Då installerar man istället en virtuell skrivare och skriver ut sina fakturor som ”printfiler” som man skickar till mottagaren.


Ta emot e-faktura
Länkpil Ställ ut e-faktura
Länkpil Läs NEA:s rapport om e-fakturor

*Ekonomistyrningsverket har i uppdrag att leda och samordna införandet av elektronisk fakturahantering i staten.

Johan Schmalholz på Swedbank tar emot IDC:s pris för bästa innovation inom informationsteknologi år 2007 för bankens e-fakturasystem mellan företag. Priset delas ut av Frank Gens, senior vice president IDC Research, och Bianca Bruhn, Group Vice President IDC EMEA Conferences Group.