Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Hur placerar jag företagets pengar?


Företagets placeringar brukar delas upp i tre delar: pengar som behövs i den dagliga verksamheten, överskottslikviditet som kan placeras på lite kortare sikt och placeringar på längre sikt.

Pengarna som behövs i den dagliga verksamheten passar bäst på ett transaktionskonto. För placeringarna under kortare tid passar räntefonder eller något kapitalgaranterat alternativ som SPAX eller Placeringskonto Företag bra. Placeringarna, till exempel upparbetade vinster som inte behövs i verksamheten under överskådlig tid, kan man ta lite större risker med och välja alternativ med mer aktieinslag.

Bestäm avkastningskrav och risk

Innan placeringen görs bör man fråga sig hur länge man kan avvara pengarna och vilken risk man är beredd att ta. Sedan bör man också fundera på vilken avkastning man egentligen förväntar sig. Hur stort belopp som kan placeras är också en viktig parameter eftersom en del placeringsformer har beloppsbegränsningar. En annan viktig fråga är också hur aktiv man själv vill vara. Söker man en enkel och bekväm placeringsform eller har man tid, och framför allt intresse, att göra omplaceringar och följa med marknadsutvecklingen själv.


Placeringsguiden hjälper dig välja
Bankens placeringsguide på nätet hjälper dig att välja rätt placeringsform för ditt företag. Ange hur mycket du vill placera, hur länge du kan avvara pengarna och vilken risknivå du vill ha, så får du ett antal förslag. Placeringsguiden uppdateras ständigt och ger bankens syn på placeringar utifrån hur marknadsläget ser ut just för tillfället.

Prova Placeringsguiden redan i dag
 


Innan placeringen av företagets pengar görs bör man fråga sig hur länge man kan avvara pengarna och vilken risk man är beredd att ta. Ofta kan placeringarna delas in i tre delar.
Placeringstips

Likvida medel
Pengarna som behövs i den dagliga verksamheten passar bäst på ett transaktionskonto.

Buffertsparande
Placeringskonto Företag ger för tillfället 3,1 procents ränta samtidigt som du när som helst kan göra uttag kostnadsfritt. Du kan snabbt föra över pengar mellan Företagskontot och Placeringskontot i internetbanken.

Placeringar på längre sikt
Protect 90 är en garantifond som garanterar 90 procent av insatt kapital. Ett annat alternativ är miljöfonden Effektiva världen som placerar i bolag som bidrar till en effektivare användning av jordens resurser.

Läs mer om aktuella placeringar.