Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Offentlig sektor öppen för alternativ

När offentliga verksamheter öppnar upp för konkurrens från privata aktörer uppstår nya affärsmöjligheter. Swedbank ingår i ett ”dream team” som hjälper anställda som vill bli entreprenörer.
Avknoppning, kundvalsmodell, utmaningsrätt. Orden hörs allt oftare i Sverige 2007, men alla handlar de i grunden om samma sak: att tjänster som hittills endast utförts i offentlig regi nu också kan utföras av privata företag.

– Med utvecklingen följer tydliga behov av finansiell rådgivning och service. Här har vi en särskild roll som den klart dominerande banken inom kundgruppen offentlig sektor, påpekar Tommy Lundgren, ansvarig för frågor om offentlig sektor på Swedbank.

Banken finns ofta på plats där tjänsterna utförs, och känner i många fall även de människor som arbetar i verksamheterna i dag.

– Helt klart finns det en stor potential för pigga entreprenörer och mindre företag, säger Tommy Lundgren.

Olika snabb utveckling i landet

Utvecklingen sker dock olika snabbt i olika delar av landet. Exempelvis drivs primärvården till 40 procent i privat regi i Skåne, medan rikssnittet är 20 procent.

Nyföretagarcentrums projekt ”Förändringskraft” har som mål att påskynda och underlätta start av nya företag inom vård, hälsa och omsorg.

– I projektet Förändringskraft har vi satt ihop ett dreamteam som förutom oss består av Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdförbundet och Swedbank. Kort sagt med arbetsgivare, fack och finansiär i samma båt, förklarar Harry Goldman, chef på Nyföretagarcentrum i Stockholm.

Förändrade attityder till entreprenörskap

Projektet ska ge utmanare, avknoppare och andra en ”gräddfil” till företagsrådgivning om exempelvis val av företagsform, bokföring och budget, skatter, lånemöjligheter, marknadsföring och tillstånd av olika slag, men ett lika viktigt syfte är att ge kunskap och förändra attityder.

– Att lagliga möjligheter öppnas är nödvändigt, men lika viktigt är att förståelsen för vikten av entreprenörskap ökar, menar Harry Goldman.

Vill du komma i kontakt med Nyföretagarcentrums dreamteam? Kontakta din företagsrådgivare i Swedbank!
Så här tar du vara på möjligheterna

Utmaningsrätt

Har din kommun eller ditt landsting infört utmaningsrätt, vilket bland annat Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Örebro kommun har gjort, ta reda på vilka verksamheter som går att utmana. Vissa har dem publicerade på sin webbplats. Hittar du någon verksamhet som du tror att ditt företag kan utföra billigare och minst lika bra i egen regi, hör av dig till kommunen/landsting om vilka villkor som gäller och när upphandlingen äger rum. Ta hjälp av konsulter från Nyföretagarcentrum, Almi Företagspartner eller liknande – samt från din bank – med ditt anbud. Driver du inget företag ger samma organisationer dig hjälp att starta ett.

Avknoppning

Känner du någon som arbetar i en offentlig verksamhet som kan bli aktuell för avknoppning, uppmuntra denne att ta reda på vilka villkor som gäller och tipsa om rådgivning från Nyföretagarcentrum och andra. Kanske kan du gå in som delägare i verksamheten?

Kundvalsmodell

Om det finns någon kundvalsmodell i din kommun/ditt landsting, hör dig för om vilka villkor som ställs. Kanske kan du förmå många brukare att välja exempelvis äldreomsorg från ditt företag? Ska din verksamhet bli lönsam måste du dock kunna erbjuda god kvalitet till en låg kostnad, eftersom priset för ditt arbete är politiskt fastställt.

Konsulttjänster

Det vanliga, och allt vanligare, sättet för företagare att skapa sig en marknad i den offentliga sektorn är dock fortfarande att erbjuda konsulttjänster av olika slag, tillfälliga eller mer permanenta – exempelvis i form av uthyrning av personal. Även här handlar det om pris, kvalitet och inte minst om marknadsföring. Hitta din marknad! Lycka till!
 


Har din kommun eller ditt landsting infört utmaningsrätt? Ta reda på vilka verksamheter som går att utmana, vilka villkor som gäller och när upphandlingen äger rum.

Harry Goldman leder Nyföretagarcentrums ”dreamteam” för entreprenörskap inom vård, hälsa och omsorg.
Tre ord på tapeten
Utmaningsrätt: Rätt att utmana existerande kommunal verksamhet i en upphandling. Sollentuna kommun var i december 2006 först med att införa detta, nu har ett tiotal kommuner och ett par landsting följt efter.

Avknoppning: Verksamhet som bildas när en enhet bryter sig loss och blir en fristående, externt ägd enhet, med delvis samma medarbetare som tidigare. Förekom inom offentlig sektor förr mest på förskoleområdet, men sprids nu allt mer.

Kundvalsmodell: Modell där valfrihet mellan olika producenter av offentlig service betonas. Vanligen fördelas de offentliga resurserna via brukarnas aktiva val genom en så kallad peng, till det företag som brukaren valt.