Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Hyra eller anställa – viktig fråga för småföretag

De flesta företag kommer förr eller senare till ett vägskäl. Ska man anställa mer personal för att klara orderingången eller är det bättre att hyra in arbetskraft?
Sverige går för högtryck och efterfrågan på kvalificerad arbetskraft håller i sig, men i tillväxtens spår ökar pressen på de anställda att arbeta mera, snabbare och effektivare.

– Nu är arbetsgivarnas stora utmaning att behålla kompetent arbetskraft, säger Hans Makander på bemanningsföretaget Manpower som förordar en flexibel lösning när det gäller bemanning och rekrytering inför den dag då konjunkturen vänder.

Vanligare att hyra in personal

Bemanningsbranschen har vuxit sig allt större de senaste tio åren. På Manpower är man övertygad om att uthyrning av personal är en verksamhet som kommer att fortsätta öka, och det mycket snabbt, inom det svenska näringslivet.

– Det är ett kostnadseffektivt sätt att lösa tillfälliga toppar i produktionen. I stället för att ha en stor arbetsstyrka som inte är fullt sysselsatt hela året är det bättre att låta ett bemanningsföretag sköta en utökad bemanning när det finns behov av det, säger Hans Makander och tillägger att det även är en fördel att ha ett etablerat samarbete med ett bemanningsföretag vid till exempel sjukdomar eller semestrar.

New Cabletech i Svängsta utanför Karlshamn har ökat sin personalstyrka från en till 25 anställda de senaste åren. För vd Bo-Christer Elmberg har bemanningsföretagens tjänster länge varit lockande. Men eftersom det krävs upp till ett halvårs internutbildning innan personalen kan sköta sina arbetsuppgifter på egen hand fungerar det inte med inhyrd personal. Här handlar det i stället om att hitta rätt person vid rätt tillfälle, vilket kan vara svårt.

Måste generera intäkter

– Eftersom vi är ett litet företag måste de nyanställda snabbt komma in i produktionen och generera intäkter. Därför är det en fördel om vi får möjlighet att lära känna en nyanställd under en introduktionsfas där samhället går in med någon form av ekonomiskt stöd, säger han och tillägger att företaget anlitar Arbetsförmedlingens tjänster.

– Det fungerar bra eftersom förmedlingen gör ett första urval av lämpliga personer. En gång testade vi dock att annonsera i en tidning. Då fick vi 300 svar, men inte en enda av de sökande passade in på våra önskemål, säger han.


Sex sätt att rekrytera
 • Hör dig för i bekantskapskretsen och utnyttja dina kontakter
 • Anlita en rekryteringskonsult
 • Annonsera i lokal- och branschpress
 • Uppmuntra personalen att komma med tips
 • Lägg ut krokar via en community på nätet, till exempel LinkedIn eller Facebook
 • Ta hjälp av Arbetsförmedlingen
 


FOTO: PETER FREDRIKSSON
”Eftersom vi är ett litet företag måste de nyanställda snabbt komma in i produktionen”, säger Bo-Christer Elmberg som nyligen anställde Margret Mattisson.

FOTO: MANPOWER
”Arbetsgivarnas stora utmaning just nu är att behålla kompetent arbetskraft”, säger Hans Makander på Manpower.
Hitta rätt anställningsform
Har du koll på de olika anställningsformerna?
Läs mer på nutek.se
 


Stöd vid nyanställningar
Samhället bjuder på en hel del stöd vid nyanställningar.
Här är några:
 • Arbetsplatsintroduktion
 • Arbetspraktik
 • Instegsjobb
 • Jobb- och utvecklingsgarantin
 • Lärlingsplatser
 • Prova på-platser
 • Kommunala program
Läs mer om Arbetsförmedlingens tjänster här