Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Fråga banken

Vad bör jag som företagare tänka på inför årsskiftet?


Den 1 januari 2008 inträder en rad förändrade regler som kan påverka företaget och dig som företagare. De mest uppmärksammade förändringarna berör främst dig som företagare men till viss del indirekt även företaget.

För företagare är det särskilt viktigt att se över pensionsavsättningarna, både de privata och de som företaget gör. Den 1 januari 2008 begränsas avdragsrätten för privat pensionssparande till 12 000 kr/år men för 2007 gäller fortfarande de gamla reglerna som innebär att ett halvt basbelopp (20 150 kr) kan dras av från inkomst av tjänst (för de med höga inkomster kan upp till 40 300 kr dras av). Se även över de pensionsavsättningar som företaget gör. Om företaget gör en god vinst under 2007 finns anledning att kontrollera om det finns skattemässigt utrymme att göra större pensionsavsättningar.

Se över dina egna löneuttag så att du kan tillgodogöra dig de allmänna förmånerna – sjukförsäkringsskyddet och den allmänna pensionen – och samtidigt ta hänsyn till fåmansföretagsreglerna. Det kan vara en god idé att försöka ta ut en egen lön från företaget som ger maximala allmänna förmåner (cirka 30 900 kr/mån) eller att ta ut en lön strax under brytgränsen för statlig inkomstskatt (cirka 27 400 kr/mån). Om du som ägare är verksam i ett helägt bolag (eller bolag ägt av ett fåtal) och omfattas av de så kallade 3:12-reglerna är det viktigt att kontrollera att du har tagit ut tillräckligt hög kontant lön i förhållande till de totala lönerna i företaget – detta för att få möjlighet att beräkna det så kallade löneunderlaget. Om företaget betalar ut löner på totalt 1 mkr (inklusive din egen lön) och din lön uppgår till minst cirka 326 000 kr kan du ta en utdelning om 250 000 kronor som beskattas med en skattesats på 20 procent.

Kontrollera om du har orealiserade vinster på kapitalplaceringar som du kan dra av mot eventuella förluster i den så kallade ”aktiefållan”. ”Aktiefållan” är ett skattebegrepp som innebär att aktiebolag som gör förluster på kapitalplaceringar (aktier, fonder etc) endast får dra av dessa förluster mot vinster på kapitalplaceringar. Förluster som inte kan utnyttjas mot vinster får inte dras av mot övriga intäkter och sparas i en särskild ”aktiefålla” för framtida vinster på kapitalplaceringar.

Placera överskottslikviditeten. Eftersom förmögenhetsskatten avskaffas kan överskottslikviditet placeras i valfri sparform utan att de förmögenhetsskattemässiga konsekvenserna av olika placeringsalternativ vägs in. Det innebär att du som företagare inte längre behöver bekymra dig om Lex Uggla – den förmögenhetsbeskattning som Skatteverket tidigare gjorde när överlikviditet uppstod i företaget. Det kan vara lämpligt att antingen placera pengarna direkt i olika typer av placeringar eller att placera genom en kapitalförsäkring.

Kontakta gärna din företagsrådgivare på banken för att få veta mer, eller läs mer om pensionssparande genom att följa länken nedan.


Läs mer om avdragsrätten för pensionssparande
Länkpil Vad vill du fråga banken om? Mejla din fråga till Bättre Affärer


FOTO: ISTOCKPHOTO
Ge dig själv och företaget ett nyårslöfte – se över pensionsavsättningarna och dina löneuttag senast den 31 december.