NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 10 - 2007
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Exponering mot Asien gynnsamt

2008 kan bli ett riktigt bra börsår i Sverige. Swedbank menar att Stockholmsbörsen kan stiga uppemot 15 procent inklusive utdelningar. Men mycket står och faller med att den kraftiga tillväxten i Asien håller i sig.
Stockholmsbörsen har utvecklats betydligt sämre än många andra börser under 2007. Men samtidigt går det bra för de flesta av de börsnoterade företagen. Den attraktiva värderingen gör att analytikerna ser en stor potential för aktiekurserna att öka under 2008.

– Vi har överlag en positiv syn på den svenska börsen inför det kommande året. Med ett p/e-tal på 12,6 är prissättningen på det kommande årets vinster låg både i ett historiskt perspektiv och i en relativ jämförelse med andra börser. Det är en värdering som vi gillar, säger Anders Bruzelius som är aktieanalyschef på Swedbank.

Stora utdelningar i vår

Han tillägger att det som ytterligare talar till den svenska börsens fördel är att under våren väntar utdelningar som ger en genomsnittlig direktavkastning på 3,6 procent. Den främsta anledningen till att de svenska aktiekurserna ligger så pass lågt är att Stockholmsbörsen anses vara en marknad med relativt hög risk, eftersom Sverige har många industriföretag och banker med exponering mot tillväxtmarknader. När de ledande börserna svajar så svajar Stockholmsbörsen lite extra eftersom den är en relativt liten marknad i världsekonomin.

– Under hösten valde internationella aktörer att lämna mindre marknader med lokal valuta som till exempel den svenska på grund av osäkerheten, och det driver naturligtvis ned kurserna.

Exponering mot Asien en fördel

Som en följd av den låga värderingen letar Anders Bruzelius och hans kolleger aktivt efter enskilda företag som bedöms kunna gå riktigt bra. Med tanke på att den globala uppgången förväntas drivas av de asiatiska länderna är svenska företag med exponering mot de här marknaderna extra intressanta.

– Även hög direktavkastning, låg värdering, svag kursutveckling och en bra affärsmodell i kombination med en stark balansräkning är faktorer som kan innebära kurslyft.

Anders Bruzelius menar att IT-företag som hårt kurspressade Ericsson och expansiva konsumentföretag som H&M är extra intressanta under det kommande året. Men även företag som det lågt värderade Sandvik och SSAB platsar i en balanserad portfölj, liksom Kinnevik med sin exponering i Millicom och Tele2.SPAX för företagare
En aktieindexobligation, SPAX, med kortare löptid är en investering som ofta passar företagare. Fram till den 14 december kan du teckna dig för nya aktieindexobligationer.

SPAX Twostep har en löptid på ett år. Den bygger på ett index bestående av cirka 30 företag på den svenska marknaden. Kriterierna för dessa bolag säkerställer både en hållbar utveckling och de krav på etiska placeringar som definierats av Global Ethical Standards (GES).

SPAX Tillväxtvalutor har en löptid på två år. Avkastningen är kopplad till kursutvecklingen för valutorna i Sydafrika, Ryssland, Rumänien, Mexiko och Indonesien, samtliga enskilt mot euron. Valutor som tillgångsslag kan ses som kompletterande placeringsalternativ i tider med oroliga marknader.

Läs mer på www.swedbank.se/spax
 


Den globala uppgången förväntas drivas av de asiatiska länderna, säger Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank.
Korgbevis modellportfölj
För dig som vill investera i aktier i enlighet med Swedbank Markets kontinuerligt uppdaterade analys finns nu Korgbevis Modellportfölj. Korgbeviset baseras på den aktiestrategi som Swedbank Markets analytiker fastställer fyra gånger per år. Eftersom beviset innehåller cirka 20 aktier har det mindre risk än en enskild aktie. Beviset har kort löptid och kan närsomhelst köpas och säljas till aktuell marknadskurs.

Läs mer om Korgbevis Modellportfölj
 


Hantera din valutarisk
Swedbank har nyligen tagit fram en broschyr för företagare med utlandsaffärer. Broschyren heter Så hanterar du din valutarisk. Är du intresserad av ett exemplar?

Kontakta din rådgivare!