NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 10 - 2007
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Goda möjligheter för småföretagen

Sveriges småföretag visar i Swedbanks och Företagarnas Småföretagsbarometer att vi har konjunkturtoppen bakom oss. Konjunkturläget är hett, men inte lika hett som i våras. Lite lägre aktivitet rapporteras exempelvis inom detaljhandeln, byggindustrin, elektronikindustrin och övriga privata tjänster. Däremot har temperaturen stigit inom samfärdseln och partihandeln.
Om ett år mattas tillväxten ytterligare. Det handlar främst om att det är färre företag som förutser ökningar i orderingång och omsättning. Istället är det fler företag som ser en stabilisering av en redan god konjunktur. Fortfarande är sysselsättningen en drivmotor i konjunkturen. Lönsamheten förutses till och med öka under året som kommer, och drygt hälften av företagen räknar med att kunna höja sina försäljningspriser. Det finns således goda skäl att se optimistiskt på framtiden.

Arbetskraftsbrist enda problemet

Det vore inte så märkligt om rapporteringen om turbulenta finansmarknader och avsvalnande global konjunktur skulle ha givit avtryck i företagens förväntningar om framtiden. Kreditoron och risken för en amerikansk recession är dock inte företagens största huvudvärk. Istället handlar oron för sämre lönsamhet om arbetskraftsbristen. Under året som gått har fyra av tio svenska småföretag fått tacka nej till en order till följd av brist på kompetent personal. Nästan vart tredje småföretag upplever att arbetskraftsbristen är det största tillväxthindret.

Satsningar på utbildning och matchning krävs

Sju av tio småföretag ser goda expansionsmöjligheter under året som kommer. Risken är dock att bristen på lämplig arbetskraft kommer att sätta käppar i hjulet. En del av beställningarna kan komma andra svenska företag till del, men vissa av dem försvinner troligen till företag i andra länder. Förhoppningsvis är läget bättre när Sverige nästa gång kommer in i högkonjunktur. Förhoppningsvis fungerar matchningen på arbetsmarknaden och yrkesutbildningen då betydligt bättre. Förhoppningsvis står också färre utanför arbetsmarknaden. Men varken förhoppningar eller besvärjelser hjälper. Istället behövs ökade satsningar på utbildning och matchning redan nu för att underlätta företagens framtida expansionsmöjligheter.


Så möter småföretagen arbetskraftsbristen

Foto: Mattias Ahlm
Vi måste satsa på på utbildning och matchning på arbetsmarknaden, anser Swedbanks prognoschef, Cecilia Hermansson.