NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 10 - 2007
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Bilder: Sveriges Riksdag, Istockphoto, Stockholmsmässan och Åre kommun.

Höjdpunkter i januari

Januaridagarna är fyllda av mässor och konferenser. Till exempel elektronikmässa och designmässa i Stockholm och en konferens om upplevelseindustrins nya affärsmöjligheter i Åre. Dessutom införs en rad nya lagar som kan vara bra att känna till.
1 januari – nya lagar
 • Ny lag om offentlig upphandling och om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Det innebär bland annat att den som upphandlar blir skyldig att utesluta leverantörer som gjort sig skyldiga till viss brottslighet, samt nya regler om att den som upphandlar ska kunna offentliggöra information om upphandlingen på internet.
 • Ny lag om läkarintyg. Arbetsgivare ska kunna begära läkarintyg redan från första sjukdagen i en sjuklöneperiod, om inte annat gäller enligt kollektivavtal.
 • Ny regel för när vikariat övergår till tillsvidareanställning: tiden förkortas från tre till två år. Gäller för vikariat hos samma arbetsgivare under en femårsperiod.
 • Arbetsförmedlingen ersätter AMS och länsarbetsnämnderna som ny myndighet.

3 januari
 • Riksbanken presenterar sin finansmarknadsstatistik för november 2007

9-10 januari
 • Transportforum 2008 i Linköping. Nordens största årliga konferens för transportsektorn, en mötesplats för både forskare och praktiker. Hela transportsektorn är representerad; från väg och järnväg till flyg och sjöfart. Läs mer på Transportforum 2008. Arrangörer är VTI, Vinnova, Banverket och Vägverket Linköping.

15-16 januari
 • Exportrådet i Bukarest, Rumänien, ordnar seminarium – Automotive – i samarbete med Fordons Komponent Gruppen. Programmet innehåller en presentation av Rumänien, dess fordonsindustri och för den som vill, enskilda samtal mellan deltagande skandinaviska leverantörer och rumänska leverantörer och fordonstillverkare. I programmet ingår också studiebesök. Läs mer på www.swedishtrade.se

17 januari
Om du är företagare med mer än 40 Mkr i omsättning
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december.
 • F- eller SA-skatt för december.
Om du är företagare med mindre än 40 Mkr i omsättning:
 • Skattedeklaration och betalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december.
 • Momsinbetalning för november.
 • Inbetalning F/SA-skatt för december.

17-20 januari
 • Formex på Stockholmsmässan. Skandinaviens största mässa för design och inredning. Årets tema är ”La vie en rose”.

21-22 januari
 • Generator 2008 i Åre. En konferens om upplevelseindustrins nya möjligheter. En nationell konferens på temat: Nya råvaror kräver ny affärslogik. Hur tjänar man pengar när de gamla affärsmodellerna inte fungerar? Föreläsningar och workshops. Målgruppen är kreativa företag, stödjande organisationer, finansiärer och forskare. Mer info på www.generator2008.se Arrangeras av Nätverket för upplevelseindustrin, Vinnova, Nutek, KK-stiftelsen med flera.

23 januari
 • Konjunkturbarometern för företag och hushåll och konjunkturläget för januari presenteras av Konjunkturinstitutet.
 • SCB presenterar statistik för arbetskraften för fjärde kvartalet 2007.

27-30 januari
 • Dags för internationell sötvarumässa! Exportrådet arrangerar en Sverigepaviljong på mässan ISM 2008, i Köln, Tyskland. Mer information finns på Exportrådets hemsida, www.swedishtrade.se

28-30 januari
 • Nordens största elektronikmässa i Stockholm. Utställningar och konferenser för elektronikindustrin. Läs mer på www.elektronikmassan.com

28 januari
Om du är företagare med mer än 40 mkr i omsättning:
 • Momsinbetalning till Skatteverket för december 2007.
 • Skattedeklarationen avseende moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december ska ha kommit till Skatteverket.

31 januari
 • Ämnet är globaliseringens utmaningar när socialminister Göran Hägglund kommer till Svenskt Näringslivs företagarmöte i Gävle. Torsten Jansson, styrelseordförande för New Wave group deltar också. Anmälan via www.svensktnaringsliv.se
 • För dig som har räkenskapsår mellan 1 juli och 30 juni: det är dags att lämna in årsredovisningen!