NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 1 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Krönika

Baltikum är din nya hemmamarknad

Swedbanks hemmaplan omfattar allt fler länder. I synnerhet Baltikum borde betraktas som en ny hemmamarknad för fler svenska företag – stora såväl som små. Det skriver Swedbanks koncernchef Jan Lidén.
De senaste åren har Swedbank förvandlats från en i huvudsak svensk bank till en internationell bankkoncern. Det senaste exemplet på vår utvidgning i världen är förvärvet av den ukrainska banken TAS-Kommerzbank (TAS) som nu byter namn till Swedbank.

Att Swedbank blir en alltmer internationell spelare är något som våra företagskunder både kan och ska utnyttja. Framför allt vill vi peka på de affärsmöjligheter som finns i Baltikum. Fler stora och små svenska företag borde betrakta hela Östersjöregionen som en utvidgad hemmamarknad.

Som många känner till har tillväxten i Estland, Lettland och Litauen ökat kraftigt de senaste åren, dock med växande obalanser som följd. Men just nu rapporterar våra ekonomer om en avmattning i ländernas ekonomier. Tillväxttakten är på väg ner, bostadsmarknaden har börjat försvagas och förväntningarna hos både hushåll och näringsliv är mindre optimistiska än tidigare.

Nedgången kan bli kraftigare men det ändrar inte på det faktum att det också är nödvändigt att kyla ner ekonomier som är glödheta. Politikerna och de finansiella aktörerna i Baltikum vidtar nu åtgärder som på sikt kan bromsa inflationstakten. Sannolikt leder detta till att tillväxten i de baltiska staterna de närmaste två, tre åren blir lugnare – och mer hälsosam.

För varje år som går kommer de baltiska länderna att närma sig övriga EU ekonomiskt alltmer. Redan i dag kan vi konstatera att svenska företags utbyte med baltiska kollegor handlar allt mindre om låglöneproduktion.

Den starka ekonomiska utvecklingen i de nya EU-länderna innebär ökade exportmöjligheter för svenska företag. Köpkraften hos den växande medelklassen i Baltikum blir allt starkare, vilket på sikt ökar deras efterfrågan på varor och tjänster. Med hänsyn till det geografiska läget finns det goda utsikter att handelsutbytet mellan Sverige och de baltiska länderna intensifieras.

Branscher, såsom turistnäringen och detaljhandeln, som av naturliga skäl är mindre utlandsexponerande, gynnas av att handeln mellan länderna ökar. I flera svenska kommuner pågår planer på att bygga ut infrastrukturen för att kunna dra nytta av den framtida växande handeln kring Östersjön.

Nya affärsmöjligheter för svenska företag skapas också av produktivitetshöjande åtgärder som den baltiska industrin genomför för att kunna möta den hårdnande globala konkurrensen. Det kan handla om investeringar i nya maskiner eller om att skapa effektiva logistiska lösningar bland de baltiska företagen. Här har svenskt näringsliv en växande marknad på andra sidan Östersjön.

Till sist: Vill du veta mer om din nya hemmamarknad? Tveka inte att ta kontakt med din rådgivare!

JAN LIDÉN,
VD OCH KONCERNCHEF SWEDBANK


FOTO: GUNNAR SEIJBOLD
”Köpkraften hos den växande medelklassen i Baltikum blir allt starkare, vilket på sikt ökar efterfrågan på varor och tjänster”, skriver Jan Lidén.