NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 1 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

De nya trygga placeringarna för företag

För företag kan det vara extra intressant just nu att se över den korta likviditeten eftersom momsen från och med maj endast betalas var tredje månad. Det ger en möjlighet att på kort sikt placera de tillgångar som man ännu inte betalat in.
Ytterligare ett skäl att se över placeringarna är den slopade förmögenhetsskatten som bidrar till att det inte längre finns några skattemässiga hinder för företag att söka efter den bästa avkastningen på sin överskottslikviditet på längre sikt.

– Många företag har redan idag större tillgångar på konton som inte alltid ger så bra avkastning. Vi vill uppmärksamma dem på att det ofta lönar sig att se över sin överlikviditet och dela upp den i investeringar på kort och lång sikt. Med räntefonder på kort sikt och med blandning av aktie- och räntefonder på längre sikt, så låter man kapitalet arbeta optimalt för bolagets bästa, säger Lena Okfors, ansvarig för företagsplaceringar på Swedbank.

– Idag kan många bli avskräckta från att investera i aktier. Det gäller nu i allra högsta grad att fundera över det egna företagets riskbenägenhet och hur länge man kan avvara pengarna. Jag rekommenderar att man använder Placeringsguiden på Swedbanks webbplats där man genom att svara på frågor om risk och tidshorisont får placeringsförslag som passar just det egna företaget.

Prisvärda alternativ för korta placeringar

Lena Okfors nämner till exempel fonderna Svensk Likviditetsfond Plus och Absolutavkastning Plus. De här räntefondernas rekommenderade löptider är sex månader respektive ett år. Minimiinsättningen är 150 000 kronor och avgiften på 0,40 respektive 0,45 procent av insatt kapital är förhållandevis låg.

– Dessa fonder är trygga och prisvärda alternativ för den kortare överskottslikviditeten, säger Lena Okfors.

Inslag av aktier i längre placeringar

För lite längre placeringar erbjuder Swedbank Robur nu en nyhet: Access Trygg som innehåller räntepapper och en tiondel aktier. Även den nya Access Försiktig, med 25 procent aktier, kan passa många företag. De här så kallade fond-i-fonderna investerar genom aktiv förvaltning i fonder som analytikerna ser som intressanta. Som företagare behöver man själv därför inte vara så aktiv.

För placeringar på ännu längre sikt, 3-5 år, kan även en kapitalförsäkring vara en god idé. Om du själv vill vara aktiv och byta fonder ofta, så slipper du med en kapitalförsäkring att beräkna vinster och förluster. Istället betalas skatten som en schablonskatt varje år. Avkastningsskatten för kapitalförsäkringar är för närvarande 0,97 procent (27 procent av den genomsnittliga statslåneräntan föregående år) av det belopp som är placerat i försäkringen den 1 januari varje år.

Läs mer om kapitalförsäkringar
Länkpil Läs mer om företagsplaceringar

Fonder för företag

6 MÅNADERS SIKT:


Svensk Likviditetsfond Plus
Tillgångarna placeras huvudsakligen i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor och med en genomsnittlig löptid på maximalt 360 dagar.
Minimiinsats: 150 000 kronor.
Förvaltningsavgift: 0,40 procent av andelsvärdet.

1 ÅRS SIKT:


Absolutavkastning Plus
Tillgångarna placeras huvudsakligen i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor med en maximal löptid på fem år.
Minimiinsats: 150 000 kronor.
Förvaltningsavgift: 0,45 procent av andelsvärdet.

Access Trygg
Fonden placerar i värdepappersfonder från såväl Swedbank Robur som andra fondförvaltare. Normalt placeras 10 procent i aktiefonder och 90 procent i svenska räntefonder. Aktiedelen fördelas i regel till lika delar i fyra geografiska områden: USA, Europa, Asien och Sverige.
Mimimiinsats: -
Förvaltningsavgift: 0,825 procent av andelsvärdet

Access Försiktig
Fonden placerar normalt 25 procent i aktiefonder och 75 procent i räntefonder. Aktiedelen placeras i länderfonder i fyra geografiska områden.
Minimiinsats: -
Förvaltningsavgift: 1,29 procent av andelsvärdet
 


Ny SPAX för överskottslikviditet
Den 4 februari lanseras två nya SPAX speciellt framtagna för företag. De är anpasasad till företagens korta överskottslikviditet och har mycket låg risk. Avkastningspotentialen är attraktiv i förhållande till traditionella ränteplaceringar med samma löptid.

SPAX Valutakorgar är kopplad till ränteskillnaderna och kursutvecklingen mellan tillväxtvalutor i Asien och erbjuds med löptid både på sex månader och ett år. Redan idag finns SPAX Valutakorgar med löptiden sex månader att teckna sig för. Lägsta teckningsbeloppet är 50 000 kronor och courtaget är 0,25 respektive 0,50 procent av satsat kapital eller lägst 150 kronor.

Läs mer om SPAX för företag
 


Lena Okfors, ansvarig för företagsplaceringar på Swedbank, anser att fler borde flytta överlikviditet från konton till fonder.
Swedbank Robur årets stjärnförvaltare
Den 21 januari i år utsåg Dagens Industri och Morningstar Swedbank Robur till 2007 års bästa fondbolag. I den prestigefyllda tävlingen vann Swedbank Robur det tyngsta priset som Årets Stjärnförvaltare i kategorin Årets fondbolag.

2007 vann Swedbank Robur dessutom följande utmärkelser:
  • Bästa fondförvaltning av alla storbanker (Morningstar, september)
  • Bästa fondbolag i Norden (Lipper, februari)
  • Bästa aktieförvaltare i Norden (Morningstar, januari)

Swedbank Robur förvaltar också flera större institutioners kapital. Under 2007 beslöt till exempel Folksam att låta Swedbank Robur förvalta en debtydande del av dess kapital, cirka 142 miljarder kronor.
 


Placeringsguiden hjälper dig välja
Vill du ha hjälp i ditt val av placering? Använd bankens placeringsguide!

Prova placeringsguiden redan idag