NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 1 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Nya personalregler vid årsskiftet

Med det nya årets intåg följde en rad nya lagar och regler, varav särskilt två kan vara bra att känna till för företagare med anställda. Det handlar om rätten att begära läkarintyg vid sjukfrånvaro och om nya regler kring vikariat.
Den 1 januari 2008 trädde en ny lag i kraft som innebär att arbetsgivare har rätt att begära läkarintyg från sina anställda redan vid första sjukdagen i en sjuklöneperiod, om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara upprepad kortfrånvaro, misstanke om missbruk eller utbrändhet och liknande.

– Detta är en möjlighet som arbetsgivarna har fått och det gäller att använda den klokt. Om den missbrukas är jag övertygad om att den kommer försvinna snabbt, säger Ann Düring, chefsjurist på Företagarna.

Den nya lagen är alltså ett verktyg för arbetsgivaren att hjälpa en anställd som misstänks ha problem och inte ett sätt att ”sätta dit” någon man är irriterad på eller missnöjd med av andra orsaker.

– Tänk också på att det är en stor fördel om man har möjlighet att erbjuda sina anställda företagshälsovård som kan utfärda sjukintyg eftersom det kan vara svårt att komma till via de vanliga vårdcentralerna i till exempel influensatider, fortsätter Ann Düring.

Vikariat blir tillsvidareanställning

En annan förändring som påverkar företagare med anställda är den nya regeln för när vikariat går över i tillsvidareanställning. Tidigare var tidsbegränsningen tre år, men från 1 januari 2008 förkortas denna period till två år. Regeln gäller för tidsbestämda vikariat som ingås efter 1 januari 2008 hos en och samma arbetsgivare under en femårsperiod.

Kvalificeringsperioden gäller retroaktivt, så man får även räkna med arbetstid som genomförts före januari 2008. Den nya lagen kan inte förhandlas bort utan gäller oavsett vad som står i anställningsavtalet. Vissa undantag finns dock om man är bunden av kollektivavtal.

Undvik uppsägningar

I praktiken innebär detta att man som arbetsgivare plötsligt kan stå med två tillsvidareanställda där man förut bara hade en. Till exempel är det inte ovanligt att en vikarie för en föräldraledig anställd börjar som vikarie för en annan anställd när den första kommer tillbaks från ledigheten. På så vis kan vikariatet snabbt bli två år och då gå över i tillsvidareanställning, som följer samma regelverk som alla andra. Anställningen kan till exempel inte upphöra om det inte råder arbetsbrist och då måste sedvanliga uppsägningsprocedurer följas, med fackliga förhandlingar, turordningsregler osv.

– Som arbetsgivare gäller det därför att se till att man har ordning på anställningsavtalen och vara noggrann när man utformar vikarieavtalet. Annars riskerar man att stå med för många anställda och bli tvungen att säga upp folk, säger Ann Düring.Ann Düring på Företagarna anser att möjligheten att begära sjukintyg snabbt kan dras tillbaka om den missbrukas.