NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 1 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Vad är en kapital-
försäkring?För företagaren är en kapitalförsäkring ett sätt att kombinera avkastningsmöjligheterna i fonder eller aktier med en försäkrings fördelaktiga skatteregler. En kapitalförsäkring kan användas till att placera överlikviditet på längre sikt, att pensionsspara i eller för att förvalta pengar i vilande bolag vid en företagsförsäljning.

Placera överskottslikviditet

Med en kapitalförsäkring beräknas kapitalvinstskatten enligt schablon varje år. När du byter placering slipper du alltså beräkna vinster och förluster.

– Man slipper en hel del administration och behöver inte längre fundera på skattekonsekvenserna av varje placeringsbeslut, säger Marika Skytte af Sätra, ansvarig för Liv & Pension Privat på Swedbank.

Direktpension flexibelt

Pensionssparande i kapitalförsäkring kan placeras i en så kallad direktpension. Direktpension är flexiblare än en vanlig tjänstepension. Kapitalet i direktpension är nämligen inte bundet på samma sätt som i en pensionsförsäkring. Dessutom erbjuds i direktpension ett större utbud av möjliga placeringar, som till exempel aktier.

Flexibiliteten innebär bland annat att företagets ägare vid behov kan avstå från pensionslöftet och i stället låta företaget använda pengarna till exempelvis en nyinvestering eller för att höja företagets värde inför en försäljning. En placering i en direktpension är dock inte avdragsgill vid avsättningen av pengarna.

En direktpension är en kapitalförsäkring som ägs av företaget. Försäkringen pantsätts till den anställde för att garantera att pensionen betalas ut. Går företaget i konkurs kan den anställde därför vara säker på att få ut sin pension.

Minska kapitalvinstskatten

Om du funderar på att sälja ditt företag och är beredd att vänta på kapitalet från försäljningen i fem år, så kan du placera kapitalvinsten från försäljningen så att du minskar kapitalvinstskatten. Ett bra sätt att minska kapitalvinstskatten är att placera kapitalvinsten i ett bolag under fem år.

Kapitalet i bolaget får inte förvaltas aktivt av ägaren. Istället placeras den i en kapitalförsäkring med fonder som är aktiva, det vill säga som följer Swedbanks uppdaterade marknadsanalyser. Fonder som brukar vara populära för den typen av passiv förvaltning är fonderna Aktiv och Solid.

Läs mer om kapitalförsäkringar på Swedbanks webbplats

Med försäkringen Företagskapital väljer du själv fonder
Företagskapital är en kapitalförsäkring för aktiebolag med överlikviditet. I stället för att låta pengarna stå på ett företagskonto kan Företagskapital vara en lämplig form av kapitalplacering. Företagskapital kan också användas som ett försäkringsskydd som betalas ut vid dödsfall.

Du väljer själv i vilka av Swedbank Roburs breda utbud av fonder pengarna ska placeras. Du kan när som helst, kostnads- och skattefritt, byta fond.

Premien är inte avdragsgill men utbetalningarna är fria från inkomstskatt. Företaget är ägare till försäkringen.
 


Marika Skytte af Sätra på Swedbank Liv & Pension anser att en kapitalförsäkring kan vara en flexibel pensionslösning för företagaren.

Vad vill du fråga banken om? Mejla din fråga till Bättre Affärer