NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 2 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Företagare, är du tillräckligt försäkrad?

20 procent av Sveriges företagare sparar inte alls till pensionen, visar en färsk undersökning från Swedbank. Att strunta i sparande och försäkringar kan få ödesdigra konsekvenser, eftersom företagare saknar det skydd som de flesta anställda har.
Varför är företagare inte bättre på att se om sitt eget hus? Charlotte Permin-Fager, ansvarig för Unionen Egenföretagare, har en teori.

– Särskilt om man kommer direkt från en anställning, kanske man inte tänker på att man som egenföretagare inte omfattas av kollektivavtal, avtalspension och andra försäkringar man är van vid.

Hon startade själv eget i 20-årsåldern. Då hamnade pensionsfrågan långt ner på prioriteringslistan.

– Som ung företagare finns det många saker man tycker är viktigare, särskilt när man är nystartad. Men numera finns information hos exempelvis Nyföretagarcentrum som gör att medvetenheten har förbättrats.

Trots att dagens företagare säkert vet att de behöver spara, är det ändå många som inte gör det alls. Och de som sparar, sparar ofta inte tillräckligt.

Tio procent av lönen

Mattias Bandi på Swedbank Försäkring arbetar med att ta fram försäkringslösningar för småföretagare och anställda, där både pension, sjukförsäkring och andra försäkringar ingår. Försäkringarna är utformade för kunder som inte omfattas av kollektivavtal.

– Vi rekommenderar tumregeln att en nystartad företagare ska lägga undan tio procent av lönen varje månad. Detta eftersom många företagare inte alltid tar ut en marknadsmässig lön.

Detta kan jämföras med en tjänsteman som med en månadslön på 20 000 får 900 kronor i månaden avsatt av sin arbetsgivare inom nya ITP och att arbetsgivaren också betalar in premier för övrigt försäkringsskydd.

Ta ut marknadsmässig lön!

Ibland hörs argumentet ”jag tar inte ut någon lön” från egenföretagarhåll:

– Det är det sämsta man kan göra, säger Charlotte Permin-Fager. Tar man inte ut någon lön, får man inte heller någon del av de allmänna socialförsäkringarna som till exempel sjukpenning och allmän pension. En marknadsmässig lön är en förutsättning för att driva verksamheten.

Företagares intäkter kan variera över tid och en del branscher är säsongsbundna. Det finns givetvis möjlighet till extra pensionsinsättningar då ekonomin tillåter. Mattias Bandi rekommenderar dock alltid ett grundskydd i form av ett löpande sparande samt kompletterande riskförsäkringar såsom till exempel sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring.

– Skulle man bli sjuk och arbetsoförmögen, täcker premiebefrielseförsäkringen upp så att försäkringsbolaget istället gör premieinbetalningen varje månad. Tillsammans med sjukförsäkring et cetera har man skapat sig en grundtrygghet, avslutar Mattias Brandi.


Experternas bästa tips
Charlotte Permin-Fager, Unionen Egenföretagare:
  • Se till att ta ut en marknadsmässig lön och gör regelbundna avsättningar till pension och försäkringar. Är det så att din firma inte bär de kostnaderna, kanske du ska fundera över om du ska fortsätta driva verksamheten.
  • Sitt inte själv och fundera utan ta kontakt med dem som kan frågorna!

Mattias Bandi, Swedbank Försäkring:
  • Börja pensionsspara tidigt! Ju tidigare du börjar göra dina avsättningar, desto bättre blir utfallet när du sedan väljer att gå i pension. Väntar du för länge, kan du behöva spara stora summor. Om du vill gå i pension tidigare än normalt eller om du tidigare försummat din framtida pension, krävs förstås också ett större sparande.
  • Som företagare har du inget kompletterande försäkringskydd utan måste själv ta ansvar för detta. Därför blir ditt eget sparande för pensionen ännu mer betydelsefullt. Se därför till att skaffa försäkringar som motsvarar det grundskydd som gäller för anställda. Då är det inte bara pensionen det handlar om, utan också sjukdom, olycksfall och dödsfall.
 


FOTO: ANJA LILJEFORS
Ta ut en marknadsmässig lön! är Charlotte Permin-Fagers uppmaning till egenföretagare. ”Att inte ta ut någon lön är det sämsta man kan göra”.

”Lägg undan tio procent av lönen varje månad” säger Mattias Bandi som också rekommenderar alla företagare att skaffa sig ett grundläggande försäkringsskydd.
Skaffa ett bättre skydd!
Du startade, driver och äger företaget. Varför ha ett sämre skydd än den som är anställd? Skaffa ett bättre pensions- och försäkringsskydd redan idag! Prata med oss på banken så hjälper vi dig – och bjuder på en sjukvårdsförsäkring i 6 månader.
Läs mer om erbjudandet!
 


Nya möjligheter till smarta avdrag
Vid årsskiftet trädde nya skatteregler i kraft som innebär att du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet får göra avdrag för premien på din privata pensionsförsäkring i näringsverksamheten med 12 000 kronor.

Du får också dra av motsvarande 35 procent av inkomsten i näringsverksamheten. Avdraget får dock inte bli högre än tio prisbasbelopp plus 12 000 kronor. (Ett prisbasbelopp är fastställt till 41 000 kronor för 2008 enligt SCB).

Årets eller föregående års inkomst får användas som underlag.