NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 3 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Fråga banken

Hur påverkar räntan mitt företag?


Riksbankens senaste höjning av reporäntan ledde till mycket diskussion om huruvida Riksbanken har varit för dålig på att kommunicera sin bedömning av inflationstrycket med marknaderna. Swedbank bedömde att räntan skulle ligga kvar på 4 procent. I dagsläget är Swedbanks bedömning att reporäntan ligger kvar på 4,25 procent året ut.

För de flesta företagare är det svårt att hålla sig à jour med hur Riksbanken ska agera. Genom att binda sina lån på flera olika löptider kan företaget sprida riskerna. Bundna räntor är ett sätt att kontrollera sina kostnader över tiden. Det kan vara värt den lite högre ränta som man normalt kan få betala. Idag är skillnaden mellan rörlig ränta och till exempel en 5-årig ränta liten.

Att ränteskillnaden mellan olika löptider är liten, ger ett bra tillfälle att binda räntan till en låg extrakostnad. För företag med mer än 20 miljoner kronor i lån kan olika räntederivat, till exempel ränteswappar, vara ett mer flexibelt sätt att hantera sina räntekostnader.

Om företaget istället har pengar över under en längre period, kan det bli aktuellt med placeringar för att få en högre avkastning. Den viktigaste frågan att ställa sig är när företaget kommer att behöva pengarna. Ju längre tid pengarna kan avvaras, desto fler placeringsmöjligheter står till buds.

För kassan som ska placeras finns i första hand räntebärande placeringar som till exempel konto, korta räntefonder eller företagscertifikat. Pengar som ska användas längre fram i tiden kan till exempel placeras i SPAX, det vill säga kapitalgaranterade indexobligationer.

Företagscertifikat är korta räntepapper, 1–12 månader, som ges ut av bland andra svenska företag, banker eller kommuner. För att kunna uppnå en riskspridning bör företag som vill placera i företagscertifikat ha ett stort kassaöverskott eftersom minsta belopp som kan placeras är en miljon kronor.

Kontakta gärna din rådgivare om du känner att du vill se över ditt sparande eller dina lån.


Kontakta ditt lokala bankkontor
Länkpil Vad vill du fråga banken om?
Mejla din fråga till Bättre Affärer
Länkpil Prova Swedbanks Placeringsguide för företag


FOTO: RIKSBANKEN
Riksbanken höjer reporäntan men vad betyder det för mitt företags ekonomi? Senioranalytiker Anna Jegnells råd är att sprida riskerna.