NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 4 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

När företaget har utvecklats till en viss nivå, kan det krävas att grundaren lämnar över stafettpinnen till någon annan.
FOTO: ISTOCKPHOTO

Ny roll för vd när
företaget förändras

Företag som står inför expansion och förändring medför nya utmaningar för sina grundare och ägare. Vad som varit en bärande affärsmodell för att komma så här långt, kanske inte längre stämmer. Det kan också vara hög tid att omvärdera sin egen roll i företaget.
Birger Titusson är affärskonsult på Almi Företagspartner i Jönköping, en trakt med många små och medelstora företag. Här finns mycket tillverkningsindustri men också en växande andel tjänsteföretag. Almi brukar komma in när företagen har nya investeringar framför sig och Birger har ofta kontakt med företag som står inför steget att växa och expandera.

– Det är företag som kommit igång, fått mycket order och har en växande verksamhet. Då inser grundaren, som ofta också är ägare, innovatör och entreprenör, att han eller hon kanske inte är rätta personen att driva företaget genom nästa fas, säger han.

Alla vill inte expandera

Att omvärdera sin egen roll i företaget kan vara svårare än man kanske föreställer sig. Den som grundat och drivit ett företag och nått viss framgång, vill inte alltid expandera och växa.

– Det finns de som inte vill expandera över en viss nivå. Ägare och grundare av företag är ofta djupt engagerade i verksamheten. Om man har 30 anställda kan man tycka att om det blir fler än så, förlorar man grepp och kontroll över företaget, säger Birger Titusson.

Därför handlar ofta expansionsfasen om att våga släppa lite på att själv ha kontrollen och se sig i en ny roll. Birger Titusson anser att förändringar i ledningsstrukturen krävs om företaget ska lyftas till exempelvis 100 anställda.

Exakt hur företaget ska expandera är inte heller givet. Expansionen kan handla om förändringar i produktsortimentet, en ny plan för marknadsföringen eller förändringar i distribution och försäljning. Hur man ska expandera är med andra ord en fråga som tål att diskuteras.

Inspiration från andra

På Almi i Jönköping ordnar man nätverk där man träffas i grupper om fem–sex företagare och tillsammans utvecklar affärsplaner. Företagarna inspireras av varandra och det ger styrka, menar Birger Titusson.

– Deltagarna lär av varandra. De är väldigt öppna och får syn på sin egen verksamhet genom att utbyta synpunkter och erfarenheter med de andra.

Även om grunderna för företagsutveckling är likartade för de flesta verksamheter, har varje företag sin egen unika styrka. För olika produkter och marknader skiljer sig villkor och förutsättningar.

– Det gäller att hitta kärnverksamheten och utveckla den. Frågor att ställa sig är ”Vad är det vi är bra på? Vilket är vårt erbjudande?” och sedan koncentrera verksamheten och fokusera på det som är unikt och bra.

Lämna över stafettpinnen?

När företag utvecklas, gäller det att vara förändringsbenägen och våga ompröva sin egen roll i företaget.

– Många ledare av små och medelstora företag är också ägare och grundare till sitt företag och väldigt lyhörda för signaler. Men när företaget kommit till en viss nivå, behövs någon som kan ta över stafettpinnen.

Den personen kan man hitta genom rekrytering eller genom ett generationsskifte i familjeföretaget – och då är det bra att börja tänka på det skiftet i tid.

– Det finns många exempel på familjeföretag där grundaren har svårt att släppa taget i 60-årsåldern. Då kanske det är så att man borde ha börjat släppa in de yngre redan för 10–15 år sedan. De yngre kanske inte måste arbeta i företaget, men att de är delaktiga och engagerade och att det finns en öppen dialog är en förutsättning för att de ska kunna ta över i ett senare skede.


Vill du veta mer? Läs om vad banken kan hjälpa till med när det gäller ägarplanering


Ordnar nätverk. Almi Företagspartner i Jönköping för samman företagare så att de kan träffas och utveckla affärsplaner tillsammans. ”Företagarna inspireras av varandra och det ger styrka”, säger Birger Titusson på Almi.
Birgers bästa tips

  1. Tänk på att ett bolags omsättning måste öka med mellan fem och åtta procent årligen för att behålla sin konkurrenskraft.

  2. När du står inför en expansion, tänk då noga över produktutveckling och marknad. Man måste veta var man tjänar pengarna.

  3. Våga släppa lite på kontrollen. Ska företaget kunna växa, är det nödvändigt med nya roller i företagsledningen.