NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 4 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Krönika

Småföretagen går in för mjuklandning

Småföretagen förutser ingen dramatisk konjunkturnedgång till följd av lågtrycket i den amerikanska ekonomin. Om företagens prognoser uppfylls är småföretagskonjunkturen snarare på väg att mjuklanda. Det visar vårens Småföretagsbarometer från Swedbank.
Sveriges småföretag förutser inte någon dramatisk konjunkturnedgång till följd av lågtrycket i den amerikanska ekonomin. Den avmattning som inleddes i höstas har visserligen fördjupats, men fortfarande är aktiviteten i småföretagen hög. Småföretagsbarometern visar konjunkturläget utifrån beställningar, omsättning och sysselsättning i företag med 1–49 anställda. För ett år sedan var den samlade konjunkturindikatorn 124 och i höstas 122. Nu har den sjunkit till 115. Medan orderläget har försvagats, bibehåller sysselsättning och omsättning sina tidigare höga nivåer.

Hur ser företagen på framtiden? Om ett år kommer konjunkturindikatorn ha sjunkit till 101. Trots att orderingång och omsättning väntas krympa ytterligare, förutses sysselsättningen i småföretagen öka marginellt. Ett svagare orderläge kan dock orsaka att arbetsmarknaden inte utvecklas fullt så starkt som företagen förväntar sig. Företagens lönsamhet har minskat, men redan inom ett år ska vinstläget återigen ha förbättrats. Drygt hälften av småföretagen räknar nämligen med att kunna höja sina försäljningspriser.

Under året som gått har aktiviteten dämpats i alla branscher, och den största nedgången svarar partihandeln för. Uppdragsverksamheten har tagit över ledartröjan som starkaste bransch, men fortfarande håller sig partihandeln och även tillverkningsindustrin väl framme. Samfärdselföretagen och elektronikindustrin uppvisar den svagaste konjunkturen. Ser man till förväntningar är elektronikföretagen däremot de mest optimistiska. Även tjänste- och handelsföretag vädrar morgonluft.

Överraskande är att exportföretag i allmänhet har det bästa konjunkturläget, de högst ställda förväntningarna och även är de som upplever att de har bäst möjlighet till tillväxt och lönsamhet. Få företag bekymrar sig för omvärldskonjunkturen och finanskrisen. Inte heller oroar kreditåtstramning. I stället är arbetskraftsbrist ett kvardröjande tillväxthinder. Även om det är färre än i höstas som uppger att de inte hittar lämplig arbetskraft, har hela 36 procent av företagen fått säga nej till beställningar under året som gått på grund av arbetskraftsbrist. Det andra viktigaste tillväxthindret är att inte vilja växa. Vart femte företag uppger att de inte vill expandera, ofta till följd av generationsskiften och krångel med regelverk.

Om företagens prognoser uppfylls är småföretagskonjunkturen på väg att mjuklanda. Nyanställningar, prishöjningar och arbetskraftsbrist är ord som snarast kan förknippas med en stark konjunktur. Risken är dock att en sämre omvärldskonjunktur kan dämpa orderläget och framtidstron, vilket även gör det svårare att infria förväntningarna om den stigande lönsamheten.


Nexpack och Ljusstöperiet tror på fortsatt fart
Här kan du läsa fler analyser från Swedbank

FOTO: MATTIAS AHLM
Småföretagskonjunkturen på väg att mjuklanda, rapporterar prognoschef Cecilia Hermansson. Men fortfarande räknar företagen med att höja sina priser och nyanställa – förutsatt att inte bristen på arbetskraft hindrar dem.