NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 5 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Revisorerna på väg ut i kylan

Revisionsplikten ska slopas vilket innebär att småföretag inte längre måste anlita en revisor. Det kan ändå finnas anledning att fortsätta köpa in revisionstjänster, till exempel för att finansiärer kan fråga efter det.
Regeringen förbereder nya regler om slopad revisionsplikt för småföretagare. En utredning föreslår att de nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2010, men ännu vet ingen exakt hur reglerna ska se ut.

Danmark och Finland har redan EU-anpassat sina regler för småföretag. Nu står Sverige på tur. Som småföretagare kommer du som bedriver verksamhet i aktiebolag inte längre att vara tvungen att ha en revisor som skriver revisionsberättelse och yttrar sig om bolagets förvaltning. Utredningen föreslår att företag med mindre än 83 miljoner kronor i årsomsättning ska slippa revisor.

– Om den blir verklighet är detta en riktigt stor reform. Vi tror att många företagare kommer att fortsätta använda revisorn men mer som rådgivare. Så småningom kanske man börjar fundera över alternativa rådgivare. Och sedan kanske man inte behöver någon rådgivare utan själv tar beslut, exempelvis om man ska ta ut vinst som lön eller låta pengarna arbeta inom bolaget, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd på Företagarna.

Fortsätter som tidigare

Och det verkar inte som om företagen omedelbart kommer att sluta att använda sig av revisorer när de nuvarande reglerna slopas. I en undersökning från revisorernas branschorganisation FAR SRS uppger en klar majoritet av företagen att de kommer att fortsätta att upprätta sina årsbokslut på samma sätt som nu.

Lena Möllerström Nording är revisionsansvarig på Lindebergs Grant Thornton, ett revisionsföretag med inriktning mot ägarledda företag och mindre börsbolag.

– En positiv efterfrågan på våra tjänster är bättre än en påtvingad. Kunden får mycket med en revisionsberättelse, bland annat ger det en trovärdighet åt verksamheten som kan vara svår att uppnå utan revisorer.

Obekvämt utan revision

En revisor står för en oberoende granskningsfunktion, och många styrelseledamöter skulle känna sig obekväma med att sitta i styrelsen för ett bolag utan revisor, enligt en artikel i revisionstidningen Balans. I England, där revisionsplikten redan är avskaffad sedan flera år, råder fortsatt efterfrågan på revisionstjänster, enligt Lena Möllerström Nording.

– Framför allt i samband med information till finansiärer, delägare och styrelse är det viktigt med en kvalitetsstämpel. En oberoende och objektiv beskrivning av verksamheten kommer att vara fortsatt värdefull för företagen, säger hon.

På Swedbank instämmer man i att det krävs kontroll, med eller utan revisor.

– Just nu råder osäkerhet om var de nya reglerna kommer att landa, men från bankens sida kommer de att innebära behov av en tätare kontakt med småföretagarna, till exempel kommer vi att behöva tätare avstämningar och delrapporter än nu, säger Uno Persson på Företagsanalys hos Swedbank.


E-bokföringen byggs ut
Med anledning av att revisionsplikten för små företag lär avskaffas bygger Swedbank ut sin e-bokföringstjänst. Tanken är att mindre företag och dess kreditgivare ska ges ett tillförlitligt underlag även utan revisor.

Exakt när de nya reglerna träder i kraft och hur de kommer att se ut i detalj är det ingen som vet ännu. Men till hösten kommer de första förbättringarna av Swedbanks e-bokföringstjänst. Det berättar Magnus Nilselid, vd på Speedledger, som utvecklar Swedbanks e-bokföring.

− När revisionsplikten avskaffas för de mindre bolagen ska de via e-bokföringen kunna få de rapporter som i dag görs manuellt. Genom ett par enkla knapptryckningar kommer kunder att kunna få avstämningar och periodiseringar för varje månad – och det bara ett par dagar efter månadens slut.

Läs mer om e-bokföring
 


FOTO: LINUS HALLGREN
Anna-Stina Nordmark Nilsson på Företagarna tror att många kommer att fortsätta anlita sin revisor för rådgivning
– åtminstone till en början.

Kvalitetsstämpeln är viktig. Därför kommer många mindre företag fortsätta köpa in revisionstjänster, bedömer Lena Möllerström Nording på Lindebergs Grant Thornton.
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2008-06-03