NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 6 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Anna-Stina Nordmark Nilsson på Företagarna sätter betyget G+. Hon anser att sänkta arbetsgivaravgifter är en effektivare reform än sänkt bolagsskatt.
Regeringens småföretagarpolitik får betyget G av Bengt Johannisson, Växjö universitet. Han tycker att regeringens reformer är bleka och osynliga och efterlyser förenklad offentlig upphandling.
Betyg G- ger Camilla Littorin på Företagarförbundet med motiveringen att regeringens reformarbete går för långsamt.

Företagarna till regeringen i halvtid: Det går för långsamt

I september är det halvtid för alliansregeringen som när den tillträdde hade ambitionen att få fler i arbete i fler och växande företag. Insatserna för småföretagarna får godkänt av bedömarna med en viktig reservation: de borde ha varit fler.
För Bengt Johannisson som är Sveriges första småföretagarprofessor och verksam vid Växjö universitet har regeringens småföretagarpolitik varit oväntat urblekt och osynlig, trots den långa listan över olika reformer.

– Visst har man slängt åt företagarna ett och annat köttben som till exempel jobbskatteavdraget. Men jag hade gärna sett att man gjort mer genomgripande och långsiktiga reformer.

"Socialdemokraterna talar om entreprenörskap"

– Jag måste säga att jag är förvånad, inte minst med tanke på att det rör sig om en borgerlig regering som brukar värna om småföretagarna. Idag är det snarare socialdemokraterna som talar om betydelsen av entreprenörskap i Sverige, säger Bengt Johannisson som tycker att den offentliga upphandlingen är ett område som bör ses över.

– Idag är det svårt för mindre företagare att hävda sig mot stora aktörer. Dessutom borde myndigheter och organisationer uppmuntra småföretagen till att samverka i olika nätverk.

"Momsinbetalningar borde senareläggas"

Även inom Företagarförbundet finns det önskemål om snabbare och mer genomgripande åtgärder.

– Våra medlemmar hade mycket stora förhoppningar när alliansen tillträdde. Många är nöjda med att man bland annat slopat rätten till heltid och att momsen endast behöver betalas in var tredje månad, säger Camilla Littorin. Hon menar dock att det vore ännu bättre om man senarelade inbetalningarna 18 dagar.

– På så sätt skulle småföretagarna slippa agera bank åt staten och storföretagen. Idag måste företagen betala in skatterna innan de själva fått betalt.

Hon tillägger att de flesta av medlemmarna menar att även om alliansens åtgärder innebär några steg i rätt riktning så går det ändå alldeles för långsamt.

"Sänk arbetsgivaravgifterna"

Samma syn finns bland Företagarna där Anna-Stina Nordmark Nilsson är förvånad över att regeringen lagt de stora strategiska frågorna åt sidan.

– Visst är det bra att man gör fler personer anställningsbara. Och visst är det bra att man arbetar med olika former av skatteincitament. Men vi menar att regeringen är alldeles för mån om att ha en god relation med de fackliga organisationerna. Man borde istället se över bland annat turordningsreglerna så att det blir enklare att anställa.

– Dessutom anser vi att sänkta arbetsgivaravgifter för alla är mer effektiva för att stimulera företagandet än sänkt bolagsskatt, vilket även Företagarförbundets medlemmar anser är den enskilt viktigaste frågan som regeringen bör driva.


Reformerna som ska göra jobbet
  • Den kanske mest uppmärksammade reformen som regeringen genomfört är jobbskatteavdraget för dem som har inkomst av anställning eller aktiv näringsverksamhet. Syftet med reformen var att göra det mer lönsamt att arbeta både som anställd och som företagare.
  • Även den slopade särskilda löneskatten för anställda som är äldre än 65 år har fått mycket uppmärksamhet. Tanken med reformen var att det skulle bli mer förmånligt att nyanställa och behålla äldre medarbetare. Samma tanke ligger bakom nedsättningen av de sociala avgifterna för personer mellan 18 och 24 år.
  • Genom att satsa på olika arbetsmarknadsåtgärder hoppas regeringen på att fler ska våga expandera. De så kallade nystartsjobben gör att företag får sänkta arbetsgivaravgifter om de anställer personer som varit utanför arbetsmarknaden i mer än ett år. För ungdomar är kravet att de ska ha varit arbetslösa sex månader.
  • Om den nyanställde sedan minst ett år fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning kan arbetsgivaren få dubbelt så stor kompensation. Man behöver alltså inte betala arbetsgivaravgifter samtidigt som företaget blir kompenserat med ytterligare 32,42 procent av lönekostnaden.
  • Företagare som anställer nyanlända invandrare kan under två år få 75 procent i ersättning för lönekostnaden genom så kallade instegsjobb.
  • Sedan januari 2008 behöver företag som årligen omsätter högst 40 miljoner kronor endast redovisa mervärdeskatt var tredje månad i stället för som tidigare varje månad.
 

Det här planeras:
  • Regeringen föreslår att den nuvarande nedsättningen av socialavgifterna för ungdomar mellan 18 och 24 år utvidgas till alla personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år. Här ska arbetsgivaravgifterna sänkas till 15,74 procent från dagens 21,31 och egenavgifterna till 15,32 procent från dagens 20,45. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.
  • Utredningen "Ett enklare aktiebolag" ska ta ställning till om kravet på lägsta aktiekapital för privata aktiebolag bör sänkas till 50000 kronor, överväga förenklingar i aktiebolagslagen samt överväga om det behövs en ny företagsform utan personligt ansvar som är särskilt anpassad för näringsverksamhet i liten skala. Slutbetänkandet lämnas senast den 31 mars 2009.
 

Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2008-08-26