NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 6 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Krönika

Svagare omsättning för många företagare

En konjunkturavmattning och dyrare lån leder till en svagare omsättning för de flesta företag. Det skriver Swedbanks analyschef för räntor och valutor Cecilia Skingsley.
Ju längre 2008 går, desto fler blir tecknen på en konjunkturavmattning. Det brukar normalt hålla tillbaka korta marknadsräntor som tar sin främsta ledning av Riksbankens reporänta.

Men de senaste månaderna har två saker inträffat som i stället fördyrat alla sorters lån med mer eller mindre rörlig ränta: Det första är att inflationen har överraskat de flesta prognosmakare. Den senaste mätningen, för juli, visade en inflationstakt på 4,4 procent. Även andra mått på inflationen i Sverige visar att den ligger på höga nivåer. Det har medfört att Riksbanken har fortsatt höja reporäntan, trots att konjunkturen börjar dämpas.

Det senaste beskedet från Riksbanken är att man prognostiserar ytterligare uppemot två höjningar kommande månader. Om de blir av är oklart eftersom direktionen är splittrad om vilken kraft som just nu är starkast i ekonomin, inflationsbeständigheten eller konjunkturavmattningen.

Swedbanks prognos är att en ytterligare höjning är att räkna med, vid Riksbankens nästa räntebesked den 4 september. Därefter räknar vi med att konjunkturavmattningen börjar bli så pass tydlig att Riksbankens farhågor för inflationen börjar lägga sig.

Den pågående globala finanskrisen som började med de amerikanska subprimelånen förra året är det andra skälet till varför lån och annan kreditgivning har blivit dyrare. Hela bankindustrins viktigaste insatsvara, kapital, har blivit betydligt mycket dyrare. Det började förra sommaren som en allmän misstroendevåg inom hela det finansiella systemet, med rykten om storförluster och konkurshot i olika banker. Osäkerheten visar sig tydligt i form av en ökad ränteskillnad mellan centralbankernas styrränta och de räntor bankerna får låna pengar till. Och det betyder i sin tur dyrare kapital till bankernas kunder.

Centralbankerna har med olika typer av likviditetsprogram försökt lösa denna kapitalfördyring, men varken i omvärlden eller i Sverige har ränteskillnaden ännu normaliserats till nivåer som gällde innan finanskrisen inleddes.

De närmaste månaderna ser inte ut att bli lättare. Svagare konjunktur betyder lägre inflationstakt över tiden och i så fall också lägre räntor, men också svagare omsättning för de flesta företag. Bäst klarar sig den företagare som har en stark marknadsställning och/ eller jobbar i en mindre konjunkturkänslig bransch.Cecilia Skingsley, analyschef för räntor och valutor, tror på höjd ränta trots konjunkturavmattingen.
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2008-08-26