NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 6 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Fråga banken

Vad är en hedgefond?


Ordet "hedge" kommer från engelskan och betyder gardering eller skydd. Benämningen härstammar från hedgefondförvaltarens ambition att eliminera marknadsrisken ur sin portfölj.
I en traditionell värdepappersportfölj styrs avkastningen nästan helt av den allmänna marknadsutvecklingen. I en hedgefond däremot försöker förvaltaren begränsa marknadens påverkan på resultatet, så att portföljen kan skapa en positiv avkastning över tiden till en balanserad risknivå oavsett marknadsutvecklingen.

En hedgefond skiljer sig från en traditionell värdepappersfond genom att den tillåts ha ett friare placeringsreglemente. Det innebär i korthet att hedgefondförvaltaren tillåts utnyttja fler finansiella instrument än vad som är möjligt inom ramen för traditionell förvaltning.

Det friare placeringsreglementet innebär samtidigt att hedgefonder kan anta många olika skepnader. Här finns allt från lågriskfonder till mer aggressiva högriskfonder som tar positioner utifrån uppfattade förändringar i den globala makroekonomiska miljön. Varje förvaltare har sin egen definition av fondens mål med individuella nyanser i synen på risk och belåning och med stora skillnader i arbetsmetodik, erfarenhet, finansiell styrka och personella resurser.

I denna variationsrika värld finns det ändå vissa gemensamma nämnare som utmärker en hedgefond:

  • En hedgefond har ett absolut avkastningsmål, vilket betyder att avkastningen över tiden ska vara positiv oavsett om de finansiella marknaderna stiger eller faller.
  • En hedgefond uppvisar ofta en låg korrelation (samvariation) med de traditionella tillgångsslagen obligationer och aktier.
  • En hedgefond kan förskjuta riskprofilen i sin förvaltning genom att arbeta med derivat, blankningar och belåning.
  • En hedgefond arbetar med en kombination av fast och prestationsbaserad ersättning, vilket gör att ersättningen varierar beroende på fondens resultatutveckling. Hedgefonden tar med andra ord betalt efter prestation.
  • De ansvariga förvaltarna har i regel en betydande andel av sina egna finansiella medel investerade i fonden.Är hedgefond något för mig?
För småföretagare som funderar på att investera i en hedgefond är fördelen främst att fonderna förväntas avkasta oavsett hur marknaderna går. Man behöver inte oroa sig för hur aktiemarknaden går och risken kan vara ganska låg om man väljer rätt fond. Swedbank Investment Center anser att man bör välja en hedgefond som inte tar på sig för hög grad av belåning, har en väl definierad och dokumenterad process och helst en längre period med dokumenterade resultat. Då kan man hitta en fondförvaltare som levererar en absolutavkastning i linje med den man har marknadsfört.

Swedbank Investment Center väljer gärna Swedbank Roburs hedgefond Observer Global Macro Lux som är en global hedgefond med möjlighet att placera i flera tillgångsslag, en så kallad ”multi asset-fund”. Fokus läggs på internationella ränte- och valutamarknader, men fonden kommer även att placera på internationella aktie- och råvarumarknader. Förvaltaren placerar systematiskt och disciplinerat i positioner som i sig inte ger några stora avtryck men över en längre tid bidrar till en positiv avkastning. Osäkerheten med fonden är att man har en relativt kort historik, lite över 1,5 år, men det uppvägs av den höga grad av insyn man har i förvaltningsprocessen, något som är ovanligt i hedgefondbranschen i stort.

Vill man sprida riskerna över flera hedgefondstrategier rekommenderas istället Swedbank Roburs Access Hedge, en fond-i-hedgefond. Här placerar man aktivt i andras hedgefonder utifrån deras investeringsstil och beroende på synen på världsläget väljer man förvaltare.
 

Läs mer om hedgefonder på Fondtorget

Ett index av världens hedgefonder har gått bättre än världsindex för aktiemarknaden men sämre än svenskt aktieindex sedan 1995. Hedgefonderna klarade nedgången efter millennieskiftet bättre än aktiemarknaden.
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2008-08-26