NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 7 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Månadens affärsland

Danmark: mer olikt Sverige än du tror

Sveriges arvfiende Danmark är numera en av våra allra bästa vänner, mycket tack vare Öresundsbron och EU:s gränslöshet. Störst affärsmöjligheter finns inom IT, automatisering och klimatfrågan. Men kom ihåg att danskar inte är som svenskar!
– Det finns ett antal skillnader mellan affärskulturerna som är bra att känna till, säger Staffan Arbring som är chef för IT-konsultföretaget Consignits danska verksamhet. Han har arbetat i tio år i Köpenhamn, men bor i Klagshamn söder om Malmö. Det gör honom till en av 20 0000 dagliga pendlare över Öresund och hans hustru är en av 9 000 danskar som flyttat till Sverige sedan Öresundsbron öppnade 2000.

Relationen Malmö-Köpenhamn liknar allt mer den mellan Uppsala och Stockholm, folk pendlar till den större staden. Det finns fler och bättre betalda jobb i Danmark och bostadspriserna är lägre i Sverige.

– Men utan EU hade aldrig Öresundsbron fått den effekt den fått, påpekar Peter Kemlin, handelssekreterare på Exportrådet i Köpenhamn.

På senare tid har antalet Öresundshoppare inte ökat lika snabbt, men de bägge ländernas ekonomier integreras i rask takt. Allt fler företag fusionerar eller öppnar en filial på andra sidan sundet. Särskilt inom bioteknik, läkemedel och IT utvecklas regionala kluster.

Positiv företagaranda

Enligt The Economist har Danmark världens bästa affärsklimat.

– Det är en väldigt positiv företagaranda i Danmark, många som ser möjligheter och inte är rädda för att risker. Och arbetsmarknadsmodellen med flexicurity gör att danskarna inte är rädda för att säga upp sig från sina jobb, förklarar Peter Kemlin.

Svenska företag inom mjukvaror (IT) och automatiseringslösningar för industrin har just nu extra goda utsikter i Danmark. Consignit är ett av de företag som utvecklas väl.

– Generellt är affärsklimatet tuffare i Danmark, men på IT-området är inte prispressen lika stark och någon lågkonjunktur har vi inte märkt av, säger Staffan Arbring.

Även den internationella klimatkonferensen i november 2009 ger affärsmöjligheter.

– Danmark vill visa upp sig från sin bästa sida, med innovativa lösningar på koldioxidproblematiken, förklarar Peter Kemlin.


Några affärstips
  • Bli inte förvånad om din danske affärspartner visar starka känslor, skämtar eller utrycker sig odiplomatiskt under affärsförhandlingen. I Danmark är det accepterat att inte vara strikt och svalt professionell i alla lägen.
  • Det är rakare puckar i Danmark. Danskar säger i allmänhet ifrån genast, direkt till den det gäller. Man klagar inte på sin kollega hos chefen, eller väntar till ett möte med sin kritik.
  • Det är mer hierarkiskt i Danmark, chefen fattar en högre andel av besluten.
  • Danskar identifierar sig inte med sina yrken i lika hög grad som svenskar, och talar inte lika mycket om privatlivet på jobbet som vi gör.
  • I Danmark uppfattas vanligen ordet ”kanske” (måske) som en möjlighet, inte – som ofta i Sverige – som ett artigt sätt att säga nej.
  • Danska affärsavtal är ofta föga detaljerade ramverk, som ger riktlinjer inför de framtida diskussionerna. Avtal omförhandlas relativt ofta, i takt med att affärsstrategierna förändras.
  • Vid affärstvister anlitas advokater i betydligt högre grad än i Sverige.
  • Att nå konsensus är inte lika viktigt för danskar som för svenskar. Det viktiga är att få något gjort – även om detta medför risker – inte att vänta på att alla ska bli överens. Den svenska beslutsprocessen uppfattas därför ofta som långsam och byråkratisk av danskar.
  • Att vara tyst uppfattas i Danmark som synonymt med att hålla med. Vänta därför aldrig på att bli tillfrågad om vad du tycker, säg genast ifrån om du inte instämmer i något!
 


ILLUSTRATION: KARI MODÉN
Snabba fakta
Antal invånare: 5, 5 miljoner (på mindre än en tiondel av Sveriges yta).
Huvudstad: Köpenhamn (København), med 1, 9 miljoner invånare.
Statsskick: Monarki. Parlamentarisk demokrati. Medlem i EU sedan 1972.
Religion: Kristendom (luthersk protestantism). Minoriteter av bland annat muslimer.
Valuta: Dansk Krona (DKK) (1 DKK= 1,25 SEK)
Affärsklimat: Världens bästa, enligt The Economist. Men inte heller Danmark kan undvika den rådande internationella recessionen.
Affärsspråk: Danska, men svenska fungerar bra. De flesta danskar kan tala engelska, ofta även tyska.
Viktigaste exportprodukter: Olja och naturgas, livsmedel (särskilt kött), maskiner och apparater, läkemedel, böcker samt möbler.
 


Swedbank i Danmark
På den danska marknaden erbjuder Swedbank heltäckande och prisvärda banktjänster för företag och privatpersoner. För många företag är Swedbanks kontor i Köpenhamn ett värdefullt komplement till det lokala kontoret i Sverige. Här finns både svensk- och dansktalande personal och alla rådgivare har god kännedom om den danska marknaden.

Swedbank i Danmark
 

Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2008-09-16