NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 7 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Gör som Odysseus
– skaffa mentor!

Även entreprenörer kan behöva ett traineeprogram. Patricia L. Mellin skaffade en mentor för att ha någon att ringa om hon skulle köra fast. Ulrik Sandberg som tackade ja säger att mentorskapet inte bara är ett givande – han får också mycket tillbaka.
Efter åtta år som anställd startade Patricia L. Mellin eget företag. 2006 öppnade hon House of Floors AB. Hon hade erfarenheten från golvbranschen men som kvinna i en mansdominerad konservativ bransch tyckte hon att hon behövde ett bollplank.

– Jag behövde ett stöd och någon att ringa om råd när jag kört fast.

Tidigare hade hon kommit i kontakt med affärsutvecklaren Ulrik Sandberg och ville ha honom som mentor. Genom Almis program ”Mentor eget företag” blev det möjligt.

– Vi gjorde en pilot 2005 som blev väldigt lyckad. Idag har vi över 600 mentorpar, berättar Jimmy Wikholm, projektledare på Almi.

Förändringsvilja viktigt

För att få vara med i programmet ska adeptens företag inte vara äldre än tre år.

– Det är viktigt att en adept är villig att utveckla och förändra sitt företag, eftersom mycket handlar om att lära ut ett nytt tänk och hur de ska agera i olika situationer. Detta är som ett traineeprogram för företagare, säger Jimmy Wikholm.

Det är helt kostnadsfritt att vara med i mentorprogrammet. Mentorerna får ingen ersättning utan ställer upp ideellt. I uppstartsskedet får både mentor och adept en handlingsbok där det finns en mall för hur arbetet ska läggas upp och drivas framåt.

– Det är ett ramverk men sedan har man alla möjligheter att utveckla detta själv, säger Ulrik Sandberg.

Han kan ingenting om golvbranschen, men han vet hur man gör affärer. Med mångårig erfarenhet från business-to-business, operativ ledning, företagsledning, produktionsledning och förhandlingar har han mycket att dela med sig av.

– En mentor har livets erfarenhet och levererar nyckeln, men det är adepten som gör jobbet. Jag har redan gjort misstagen och kan berätta för min adept hur man undviker dem, fortsätter Ulrik.

Vision och revision

För att få ett fungerande mentorskap är det viktigt med öppenhet, att vara klar och tydlig med målsättningar och visioner.

– Jag har förklarat vad jag saknar och vad jag behöver, vi pratar om allt som rör företaget. Ekonomi, personal, kompetens och så vidare. Bara en sådan sak som att jag fått hjälp att skaffa en revisionsbyrå som fungerar. Vi går in i varje del av bolaget, säger Patricia.

Ulrik är inte bara Patricias mentor, han har även blivit ett bollplank för alla medarbetare i House of Floors. I höst kommer han att vara med på företagets personalmöten.

– Som utomstående i bolaget kan jag vara kritisk, granskande och stöttande.

En fråga om samhällsansvar

Det är inte bara ett givande som mentor. Ulrik tycker att han även får mycket tillbaka, som kontakter och nätverk.

– Dessutom får jag träffa personer som är villiga att ta en risk för att uppnå sina mål och visioner. Jag ser det som ett samhällsansvar för nästa generation att vara mentor.

Programmet är upplagt så, att adepten efter varje sittning får uppgifter som ska göras tills nästa gång man ses.

Ambitionen är att en mentor ska ägna ungefär två timmar per månad åt sin adept men för Ulrik blir det betydligt mer än så.

– Om någon måste ta ett snabbt beslut gällande en affär och behöver råd måste jag finnas till hands, säger han och låter entusiastisk.


Mentor enligt myten
I den grekiska mytologin var Mentor en vän och rådgivare till Odysseus. När Odysseus gav sig av i krig lämnade han sin son i Mentors vård. I Odysséen tar Athena Mentors skepnad och tar hand om sonen. Efter denna skildring har ordet mentor kommit att användas för en äldre och erfaren person som hjälper en yngre.
Källa: Wikipedia.
 Patricia L. Mellin och Ulrik Sandberg brukar träffas på Patricias kontor eller på ”neutral mark” som ett café eller en restaurang.
Fakta House of Floors
Ägare: Patricia L. Mellin
Verksamhet: Renoverar och lägger golv
Antal anställda: 6
Omsättning: cirka 2 miljoner kronor
Startade år: 2006
 


Fler mentorprogram
Ruter Dam är ett chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnliga chefer. Målet är att bidra till fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag.
www.ruterdam.se

Nyföretagarcentrum har rådgivare runt om i landet ger kostnadsfri, objektiv och konfidentiell rådgivning och coachning inför företagsstarten.
www.nyforetagarcentrum.se

Buna Business Navigation erbjuder personligt mentorskap för dig som vill utveckla ditt ledarskap och din roll i företaget.
www.buna.se
 

Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2008-09-16