NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 7 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Fråga banken

När dollarn blir dyrare
– hur hanterar jag valutarisken?


Den senaste tiden har den amerikanska dollarn återhämtat sig från de mycket svaga nivåerna, under 5,90 mot den svenska kronan. På Swedbank bedömer vi att dollarn står inför en mer långvarig uppgång.

Hur ska du som småföretagare hantera valutarisken? Börja med att identifiera risken. Kartlägg vilka in- och utflöden som företaget har. När i tiden sker betalningen? Så snart du känner till riskerna är det läge att fundera över hur de ska hanteras.

Om det är möjligt, försök att matcha in- och utbetalningar mot varandra. För att effektivt kunna hantera valutatransaktioner rekommenderar vi ett valutakonto, i det här fallet i USD. Valutakontot gör att du får kontroll på sin valutaexponering och kan välja att växla själv vid lämplig tidpunkt.

För att hantera valutarisken på längre sikt, är valutaterminer och valutaoptioner användbara instrument. Nedan följer två exempel på lämpliga strategier i det marknadsläge som råder nu (september 2008).

För en exportör med inflöde av USD kan en terminssäkring vara intressant. En sådan innebär att du i dag kan få ett pris på vad du ska betala eller få för en dollar om till exempel ett halvår. Terminen innebär att valutakursen ligger fast och påverkas alltså inte av marknadens svängningar. Om du erbjuds en terminskurs som är lika med eller bättre än din kalkylkurs accepterar du erbjudandet. Erbjuds du däremot en terminskurs som är sämre än din kalkyl kan du avstå från terminskontraktet och löpa fortsatt kursrisk – eller acceptera terminskursen för att inte riskera en ytterligare försämring av kursen.

I skrivandes stund kan du sälja dollar om sex månader för 6,8245 kronor (avistakursen 6,7500 och terminspåslaget 0,0745 ger en terminskurs om 6,8245).

För importören med ett kontinuerligt utflöde av dollar föreslår vi en optionsstrategi som kallas one-by-two USD/SEK 9 månader och som genomförs utan kostnad: Istället för att köpa en 9 månaders termin där du får betala 6,8950 per dollar, kan du bestämma att din kalkyl håller för att dollarn kostar högst 6,72. Köp då en USD-call (rätten att köpa dollar) för 6,72 för exempelvis 250 000 dollar och sälj samtidigt en USD-put (rätten för någon annan/banken att sälja dollar till dig), på samma nivå, dvs 6,72, men till det dubbla beloppet, dvs 500 000 dollar.

Om kursen är högre än 6,72 på förfallodagen utnyttjar du din call och köper dollar på 6,72. Om kursen är lägre än 6,72 kommer den sålda USD-puten att utnyttjas, och du måste köpa dollar på 6,72. Du får då kanske mer dollar än du behöver just då, men din kalkyl håller ju för att du ska kunna köpa dollar på 6,72. Använd valutakontot för att ”tillfälligt parkera” den dollarmängd som du inte använder nu utan ska betala ut senare. Hade du istället haft en termin på nio månader hade du varit tvungen att betala det högre priset 6,8950 per dollar.

Kostnaden för att genomföra den här strategin är noll kronor. Det beror på att premieutgiften som du betalar när du köper callen, dvs rätten att köpa dollar för under terminspriset, och premieintäkten, som du får för att sälja puten, tar ut varandra.


Läs gärna mer om hur företaget kan minska sina risker med hjälp av olika valutaprodukter

BILD: ISTOCKPHOTO
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2008-09-16