NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 8 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Krönika

Europa är inte USA

Problemtyngda amerikanska banker har dominerat ekonominyheterna den senaste tiden. Anders Bruzelius, analyschef på Swedbank, tror inte att utvecklingen i Europa lär bli lika dramatisk som i USA. Däremot menar han att en räddningsinsats av den amerikanska ekonomin är nödvändig också för företag och konsumenter i Europa.
Den senaste tidens utveckling på de finansiella marknaderna har varit minst sagt turbulent. I USA finns ingen av de större investmentbankerna kvar. De som inte har köpts upp på grund av risk för konkurs har ansökt om att få bankstatus i stället för investmentbankstatus. Det här är en utveckling som inte skulle ha ansetts vara möjlig för bara några månader sedan.

Problemtyngda banker som går i konkurs har nu också tagit steget över Atlanten till Europa. Bland annat fick Hollands, Belgiens och Luxemburgs regeringar gå in och köpa motsvarande 49 procent av finansjätten Fortis, ägare till bland annat delar av ABN Ambro. Samma dag förstatligades även den brittiska bolåne- och sparbanken Bradford & Bingley vars kontorsnät köps av den spanska banken Santander. Även isländska investmentbanker och isländska staten har stora problem liksom en del tyska banker. Listan kan förlängas och frågan är om vi kommer att få ett scenario här i Europa liknande det vi ser i USA?

Sannolikt blir så inte fallet. Det finns några så kallade ”housing”-ekonomier i Europa, länder vars bostadsmarknader har blivit bubblor. Främst gäller det Storbritannien, Spanien och Irland. Här har vi en mycket ansträngd situation, men ur ett europeiskt perspektiv är detta undantag snarare än regel. De europeiska konsumenterna har inte alls i samma utsträckning som de amerikanska använt sin balansräkning för konsumtion. Med andra ord har de inte belånat sig lika mycket i syfte att konsumera. Tvärtom har europeiska hushåll sparat och ökat sina finansiella tillgångar under senare år. Därmed inte sagt att det inte finns några problem, men situationen är inte lika illa som i USA.

Ett annat ämne som bör beröras i dessa tider gäller det amerikanska räddningspaket som initialt inte blev framröstat men som efter en intensiv vecka antogs. Vad som är viktigt att vara medveten om är att detta är just ett räddningspaket som ska förhindra en potentiell kollaps på de finansiella marknaderna och inte ett paket för att stimulera tillväxten i USA. Snarare så innebär varje dollar i räddningspaketet en dollar mindre till övriga poster i budgeten.

Om inte räddningsinsatsen får avsedd verkan riskerar vi en strypning av kreditkanalerna. Innebörden av det kan bli att företag och konsumenter kan komma att stå utan möjlighet till nya krediter, vilken i sin tur får stora komplikationer för tillväxten i USA. Detta eftersom såväl näringslivet och hushållen som staten har löpande finansiella underskott, vilket innebär att – om man inte kan få löpande finansiering – tillväxten kommer att falla i motsvarande grad och då kommer en längre recession inte att kunna undvikas.

Förhoppningen med räddningspaketet är att oron i det finansiella systemet kommer att lugnas något när man ser vilka institutioner som kommer att ta del av räddningsåtgärderna. Då blir det också lättare att skilja på vilka som har problem från vilka som har mycket stora problem och på så sätt får man igång förtroendet mellan bankerna, vilket resulterar i att lånekostnaden mellan dem sjunker.Anders Bruzelius, analyschef på Swedbank, tror inte att utvecklingen i Europa kommer att bli lika dramatisk som den har varit i USA.
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2008-10-14