NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 8 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Månadens fråga

Vilket räkenskapsår bör jag välja till mitt företag?


Till att börja med är det bara aktiebolag, och handelsbolag ägda av aktiebolag, som kan välja brutet räkenskapsår. För övriga företag gäller kalenderår. Det är helt valfritt om man vill avsluta sitt räkenskapsår den 30 april, den 30 juni, den 31 augusti eller den 31 december.

När man startar sin verksamhet får räkenskapsåret vara längre eller kortare än tolv månader. När man avslutar den får året dock inte vara förlängt. Även när man byter räkenskapsår kan man få förlängt eller förkortat räkenskapsår, till exempel om du nu i oktober vill att ditt räkenskapsår 2008 ska avslutas i april 2009.

Man måste dock ha goda skäl för att få byta räkenskapsår. Företag som tillåts byta är ofta säsongsbetonade verksamheter, som vintersportföretag eller företag som bara har möjlighet att inventera sitt lager under en viss period. Att man vill jämna ut sin revisors arbetsbörda över året är inget skäl som Skatteverket i normala fall godkänner. Inte heller motiveringar som syftar till att ge skattemässiga fördelar godtas.

Att ha ett brutet räkenskapsår ger inga möjligheter till uppskov. I dag ska alla lämna deklaration i maj, och alla bolag årsredovisning inom sex månader efter räkenskapsårets avslutande.

Man bör dock tänka sig noga för vilket räkenskapsår man väljer när man startar sitt företag. Många som väljer kalenderår ångrar sig, när de inser att en sådan redovisningsperiod inte passar företagets verksamhet. Det är också bra att veta att företag inom samma koncern, moder-, syster- och dotterbolag, måste ha samma räkenskapsår. I vissa fall där utländska bolag är inblandade kan vi dock bevilja dispens från denna regel.


Läs gärna mer om räkenskapsår i broschyren SKV 42 på www.skatteverket.se

BILD: ISTOCKPHOTO
Säsongsbetonade verksamheter, till exempel företag som livnär sig på vintersport, kan få byta räkenskapsår.
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2008-10-14