NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 9 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Kloka placeringar i tider av oro

Finanskris, skakiga börser och begynnande lågkonjunktur. Det är inte lätt att veta hur man som företagare ska hantera denna turbulenta omvärld. Hur bör man resonera när det gäller företagets placeringar? Sitta lugnt och avvakta eller är det rent av läge att öka sin risk?
– Mitt främsta råd till småföretagare som är rådvilla och oroliga över hur de ska placera sina pengar i dessa oroliga tider är att ta kontakt med sin företagsrådgivare på banken. Det är viktigt att få saklig information från någon man känner och litar på, säger Håkan Johansson, chef för Swedbank Investment Center, som också nämner Telefonbanken som en bra källa att vända sig till.

Placera säkert eller kanske öka risken? Det finns inga generella svar på vad som är bäst att göra just nu eftersom alla företag har olika förutsättningar. Man bör till exempel fundera på hur mycket man är beredd att avstå i form av avkastning för att få en placering till riktigt låg risk, till exempel statsskuldväxlar.

– De som kan undvara sina pengar i tre år eller mer kommer nog att uppleva dagens nivåer på aktiemarknaden som attraktiva när de blickar tillbaka, säger Håkan Johansson. Han nämner nyhetsflödet och de ständigt förändrade förutsättningarna som två ytterligare starka anledningar att kontakta sin rådgivare för att få den mest aktuella informationen innan man gör sitt placeringsval.

Regelbundet sparande

Att spara regelbundet är förstås aldrig fel och det gäller även för företag. En månatlig avsättning till en ränte- eller aktiefond kan bli en bra buffert för oförutsedda utgifter eller en grundplåt till en framtida investering för företaget. Ett annat alternativ är saldoberoende överföring. Då bestämmer man mer själv hur mycket pengar som alltid ska finnas på transaktionskontot och resten går över till exempelvis en räntefond. Vill man däremot spara mer långsiktigt kan även en kapitalförsäkring vara ett bra alternativ för månadssparande.

För företag som inte vill ta så stor risk, men ändå få lite högre avkastning än den man får på transaktionskontot, kan placering i en kort räntefond vara en möjlighet. Räntefonder brukar utvecklas positivt i lägen då räntorna sänks och då kan det vara ett bra alternativ att placera delar av likviditeten i någon av de korta räntefonderna. Svensk Likviditetsfond Plus och Absolutavkastning Plus är två exempel på räntefonder som är speciellt framtagna för företag med kort placeringshorisont.

Insättningsgaranti

Finanskrisen och bankkonkurser har inte bara skapat oro på världens börser. Självklart blir även gemene man orolig över sina sparpengar. Behöver man oroa sig över att ha sina pengar på banken i dag?

– Nej, insättningsgarantin, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgäldskontorets kommentarer runt svenska banker gör att man kan känna sig lugn med att ha pengarna på banken, säger Håkan Johansson.


Gå till bankens placeringsguide för fler tips

Att tänka på om du är enskild näringsidkare
Driver du enskild firma? Jämfört med andra bolagsformer ser reglerna annorlunda ut och du bör tänka på detta för att inte drabbas av negativa skatteeffekter vid omplaceringar av likvida medel från bankinlåning till andra placeringsformer.

– I en enskild firma kan i princip de likvida medlen bara placeras på inlåningskonto i bank. All annan placering ses som uttag ur den enskilda firman och påverkar räntefördelningen och avsättningar till expansionsfond vilket kan få kraftiga negativa skatteeffekter för företagaren, säger Lars Hammarsten, skattejurist på Swedbank.

Gör du en överföring från bankkontot bör du kontakta din revisor för att beräkna skatteeffekterna. Riksgäldskontot, räntefonder och statsskuldväxlar är alternativa placeringar som inte ingår i näringsverksamhet.

Ta kontakt med banken om du vet att du har flyttat pengar från ditt bankkonto. I vissa fall kan det bli aktuellt att återföra pengarna kontot före årsskiftet för att undvika en urholkning av räntefördelningsunderlaget.

Kapitaltillskott med annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamheten godkänns inte i räntefördelningsunderlaget. Skatteverket kan vid en kontroll hävda att flytten av pengar tillbaka till bankkonto inte fyller detta syfte. Stäm därför av med din revisor om du känner dig osäker.
 


Håkan Johansson på Swedbank Investment Center anser att pengarna är trygga hos banken. Han rekommenderar dock att man ser över sina placeringar.
Så fungerar insättningsgarantin
Taket för garantin höjdes till 500 000 kronor den 6 oktober och täcker alla slag av kontoinsättningar, oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut. Tidigare omfattades inte fasträntekonton av garantin, men detta är alltså ändrat nu. Både privatpersoner, företag och andra juridiska personer omfattas av garantin.
 

Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2008-11-11