NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 9 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Krönika

Svagare konjunktur för småföretagen

För Sveriges småföretag har konjunkturen försämrats betydligt det senaste halvåret. Förväntningarna är också fortsatt lågt ställda – inte sedan lågkonjunkturåren 1992–93 har förväntningarna varit så låga. De slutsatserna presenterar Jörgen Kennemar i höstens Småföretagarbarometer.
Konjunkturen för Sveriges småföretag, det vill säga företag med färre än 50 anställda, har påtagligt försvagats i årets höstbarometer. Konjunkturindikatorn, som är en summering av nettotalen för beställningar, omsättning och sysselsättning, sjönk till 82 jämfört med 115 i våras. Det är den största nedgången sedan 2001 och innebär att konjunkturläget bland småföretagen fortsätter att försvagas sedan toppnivån våren 2007.

Omsvängningen i konjunkturläget avspeglas tydligast i företagens sjunkande orderingång som slår mot deras omsättningstillväxt. Det kraftiga konjunkturomslaget har ännu inte lett till några större förändringar i sysselsättningen, även om det står klart att sysselsättningstoppen hos småföretagen är passerad.

Sedan i våras har det allmänna konjunkturläget i världen blivit betydligt mer osäkert. Detta till följd av den globala finanskrisen och dess effekter på den reala tillväxten. I stället för den mjuklandning som småföretagarna förutsåg i våras har risken för en djupare konjunkturnedgång ökat.

I höstens Småföretagsbarometer har landets mindre företag kraftigt reviderat ned sina planer för det närmaste året varför den samlade konjunkturindikatorn förväntas falla till låga 33. Inte sedan lågkonjunkturåren 1992–93 har förväntningarna bland landets småföretag varit så lågt ställda. Inte överraskande är det orderingången som svarar för den största nedrevideringen jämfört med i våras. På sikt räknar företagen också med att minska antalet nyanställningar, vilket är en negativ signal för den svenska arbetsmarknaden.

Samtliga delbranscher visar på en svagare konjunktur i höstens Småföretagsbarometer jämfört med bedömningen i våras. Skillnaden i styrkan i konjunkturen är dock relativt stor mellan olika branscher. Tjänsteföretag med uppdragsverksamhet i spetsen uppvisar det starkaste konjunkturläget. Den svagaste konjunkturen utmärker sällanköpshandeln samt hotell och restaurang.

Alla branscher räknar med att konjunkturen kommer att försämras under det närmaste året. Lägst förväntningar finns inom byggnadsindustrin och samfärdsel. Tjänsteföretagen fortsätter att vara mest optimistiska men även de räknar med att konjunkturläget kommer att försvagas. Exportföretagens optimistiska syn kvarstår alltjämt trots att de globala tillväxtutsikterna har blivit allt mörkare under hösten.

Konjunkturnedgången och svårigheter att höja försäljningspriserna innebär att lönsamheten i småföretagen försvagas efter flera goda år. Sedan andra halvåret 2007 har trenden varit nedåtriktad och förväntas fortsätta under kommande 12 månaderna.

Bristen på arbetskraft har avtagit men är alltjämt det största tillväxthindret. Drygt vart tredje företag, 35 procent, har tackat nej till beställningar under det gångna året för att de inte hittat lämplig arbetskraft. Konjunkturnedgången har lett till att en svagare efterfrågan upplevs som ett större tillväxthinder hos småföretagen jämfört med i våras. Den globala finansoron och dess effekter på småföretagen är en ökad osäkerhetsfaktor vilket kan äventyra småföretagskonjunkturen.


Alla branscher räknar med en försämrad konjunktur det närmaste året, skriver Jörgen Kennemar. De enda som är något optimistiska är företag som säljer konsulttjänster.
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2008-11-11