NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 9 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Fråga banken

Vad ska jag tänka på inför årsskiftet?


Den 1 januari 2009 ändras en rad regler som påverkar dig som företagare. Ändringarna är inte formellt beslutade, men eftersom den politiska majoriteten står bakom förslagen tyder allt på att nyheterna kommer att genomföras.

Bolagsskatten sänks från 28 till 26,3 procent för beskattningsår som påbörjas efter den 1 januari 2009. Det innebär att den gamla skattesatsen 28 procent gäller på årets resultat. I de fall där det enligt god redovisningssed går att skjuta upp inkomster till nästa år kan det vara en bra affär från skattesynpunkt. Ett alternativ som du kan överväga är att maximera avsättningen till periodiseringsfonder i år för att återföra den senare när bolagsskattesatsen är lägre.

För dig som företagare är det viktigt att se över pensionsavsättningarna, både privata och de som görs av företaget. Privatpersoner kan spara 12 000 kr per år och göra avdrag i självdeklarationen. Det enklaste sättet att nå maxbeloppet är att spara en tusenlapp i månaden löpande. Som företagare har du helt andra möjligheter att göra avdragsgilla pensionsavsättningar både till dina anställda och till dig själv som ägare. Om företaget gör en god vinst under 2008 finns all anledning att kontrollera hur stora avsättningar som gjorts under året, jämfört med det utrymme för avdrag som finns skattemässigt. Många gånger finns ett betydligt större utrymme än förväntat.

Se över dina egna löneuttag så att du kan tillgodogöra dig de särskilda skatteregler som gäller för fåmansföretagare med anställda. I många fall kan ägaren till ett företag med många anställda få en mycket gynnsam skattesituation. De förändringar av de så kallade 3:12-reglerna som skett de senaste åren har främst gynnat fåmansföretag med anställda eftersom ägaren kan ta ut vinster från företaget som bara beskattas med 20 procent skatt. Men då är villkoret att ägaren tagit ut en tillräckligt hög lön i förhållande till de totala lönerna i företaget.

Enligt ett nytt förslag som regeringen lämnat ska det räcka att ta ut en kontant lön motsvarande 40 000 kr/mån för att vara säker på att uppfylla löneuttagskravet. Förslaget gäller redan för löner under 2008 men är ännu inte beslutat av riksdagen.

Kontrollera om du har orealiserade vinster på kapitalplaceringar som du kan realisera och dra av mot eventuella förluster i den så kallade ”aktiefållan”. ”Aktiefållan” är ett skattebegrepp som innebär att aktiebolag som gör förluster på kapitalplaceringar (aktier, fonder etc) endast får dra av dessa förluster mot vinster på kapitalplaceringar. Förluster som inte kan utnyttjas mot vinster får inte dras av mot övriga intäkter men däremot sparas i en särskild ”aktiefålla” för framtida vinster på kapitalplaceringar.

Årsskiftet är ett bra tillfälle att se över din och företagets ekonomiska och skattemässiga situation. Ha en plan för hur du ska hantera eventuell överlikviditet, det vill säga likviditet som inte behövs för företagets löpande drift. Förutom att det finns olika placeringsprodukter finns även intressanta skattelösningar och möjligheter för dig som ägare att göra skatteeffektiva uttag.

Banken ställer gärna upp som bollplank. Genom vårt kontaktnät med skatterådgivare kan vi hjälpa dig med dina skattefrågor.

Kontakta gärna din företagsrådgivare på banken för att få veta mer, eller läs mer om pensionssparande via länken nedan.


Vad vill du fråga banken om?
Mejla Bättre Affärer
Kontakta banken

Årsskiftet är ett bra tillfälle att se över företagets ekonomiska och skattemässiga situation. Det tipset ger Swedbanks skattejurist Lars Hammarsten.
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2008-11-11