NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 10 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Hur ska nyföretagandet stimuleras? Den 17 december presenterar regeringen sin utredning av statens respektive bankernas ansvar när det gäller finansiering av nya småföretag.
BILDER: ISTOCKPHOTO

Finansiering till företaget både statens och bankens ansvar

Att morgondagens tillväxt kommer från små och medelstora företag är de flesta överens om. Men vem ska betala? Just nu utreder regeringen vilken roll staten och bankerna ska spela i finansieringen av mindre företag.
– Sett ur ett internationellt perspektiv är det stater som är duktiga på att gå in med offentliga resurser till småföretag i tidiga skeden som har bäst utveckling på sin företagstillväxt, säger Jan-Olle Folkesson.

Han är utsedd av regeringen och ansvarig för den utredning som ser över statens insatser för att finansiera små och medelstora företag i tidiga skeden. Utredningen offentliggörs den 17 december.

– Vi har tittat på hur det ser ut med effektiviteten bland de aktörer som finansierar småföretagare. Dessutom har vi undersökt hur man arbetar i länder som ligger långt fram inom området för att se vad vi kan lära av dem.

Jan-Olle Folkesson har särskilt studerat USA och våra nordiska grannländer, som alla är duktiga på området.

– USA ligger i bräschen för satsningar med offentliga medel i nystartade småföretag. De har en gammal kultur av att hitta god avvägning mellan offentligt och privat kapital till företag i tidiga skeden. Där har vi en hel del att lära, fortsätter han.

Tre parter vid bordet

Ett av förslagen i utredningen är en omarbetad riskmodell där bankerna är med i tidigare skeden tillsammans med staten, men där banken endast bidrar med en mindre del av lånet de första åren.

– Bankerna skulle bidra med mindre kapital men desto mer kompetens. De har stor kunskap om företagaren, som ofta varit kund hos dem i många år, och kan bäst bedöma dennes ekonomiska karaktär. Vid en sådan modell blir man tre vid bordet vilket gynnar alla parter, säger Jan-Olle Folkesson.

När det blir svårare att få lån av banken i finanskrisens kölvatten letar företagarna nya vägar. Det senaste kvartalet ökade efterfrågningarna på företagslån hos Almi med 50 procent jämfört med 2007. Till skillnad från bankerna har Almi ett mindre fokus på vilka säkerheter långivaren kan lämna.

– Självklart gör vi en traditionell kreditbedömning, men vi tittar även mycket på företagets affärsplan, idéns potential och personerna bakom. Det vanliga är att banken tar de säkerheter som finns och att Almi på så sätt tar högre risker i sin kreditgivning. Därför har ett lån hos Almi högre ränta än hos banken, säger Anna Hallberg, finansdirektör och vice vd på Almi och tillägger:

– Vi jobbar nära bankerna. De är våra viktigaste samarbetspartner och vi aktar oss noga för att hamna i konkurrens med dem.

Rådgivning också viktigt

Förutom finansieringen har Almi ett omfattande program för rådgivning. Många som startar eget har inte tillräcklig kunskap om hur man skriver en affärsplan eller ställer upp en budget. Då ställer Almi upp med konsulthjälp.

– När man söker pengar av oss finns det vissa krav. Man ska ha ett utkast till affärsplan, dessutom vill vi att företagaren även ska ha bankens stöd. Hittills har kravet varit att 50 procent av lånesumman ska komma från banken, men det finns nu planer på att luckra upp det och sänka kravet på bankfinansiering till 20 procent av lånesumman, säger Anna Hallberg.

För företagare som trots allt fått avslag på sin låneansökan hos Almi ger Anna Hallberg rådet att fundera igenom varför och titta på om man kanske måste revidera delar av affärsplanen innan idén fungerar. Är förväntningarna på kunder och marknad realistiska?

– Det är alltid värre för den enskilde företagaren att gå i konkurs än för Almi att inte få ett lån återbetalt. Därför är vår roll som en resurs för löpande rådgivning lika viktig som själva finansdelen, säger Anna Hallberg.


Läs mer om Almi på www.almi.se
Länkpil Läs mer om vad som krävs för att få lån hos banken

S-förslag om kortare kredittid
I väntan på resultatet av utredningen kom oppositionen i slutet av november med ett ”småföretagarpaket” som innehöll ett antal förslag tänkta att lindra effekten av finanskrisen för småföretagare. Ett förslag innebär att alla myndigheter ska betala sina fakturor senast inom tio dagar och inte som i dag, 30 dagar eller mer. Förhoppningen är att den pengabrist som råder i småföretag i dag ska bli mindre akut och att stora företag ska följa efter om staten föregår med gott exempel.

– Småföretagen ska inte behöva agera bank åt staten, säger socialdemokraternas näringspolitiske talesman Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Han kan också tänka sig skärpt lagstiftning om inte självsanering fungerar. Centerpartiets Jöran Hägglund har i en intervju i Ekot svarat att han tror att genomslaget av de föreslagna åtgärderna skulle bli relativt litet.
 


USA går i bräschen. ”Där finns en gammal kultur av att hitta god avvägning mellan offentligt och privat kapital till företag i tidiga skeden”, säger regeringens utredare Jan-Olle Folkesson.

Inte bara traditionell kreditbedömning. ”Vi tittar också på företagets affärsplan, idéns potential och personerna bakom”, säger Anna Hallberg, finansdirektör på Almi.
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2008-12-09