NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 10 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Årskrönika

Konjunkturen vände
– men det finns ljusglimtar

2008 började bra för Sveriges småföretag men finanskrisen blir det mest bestående minnet från året som har gått. Trots konjunkturskiftet pekar Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson på optimism hos företagen, framför allt hos dem som gör utlandsaffärer.
Småföretagaråret 2008 började bra. Visst fanns en medvetenhet om den finanskris som uppkommit efter sommaren 2007. Likväl fanns förhoppningar – både hos prognosmakare och företag – att den reala ekonomin skulle klara sig hyggligt. Faktum är att under första halvåret 2008 fortsatte efterfrågan att växa. Det största tillväxthindret för småföretagen var arbetskraftsbristen.

Skiftet i konjunkturen kom som en tsunami under september och oktober när finanskrisen eskalerade med Lehman Brothers konkurs. Swedbanks och SILF:s inköpschefsindex sjönk till rekordlåga nivåer på kort tid. Småföretagen inom främst tillverknings- och byggnadsindustri kände av de sämre tiderna. När internationella köpare av lastvagnar inte får krediter tas beställningarna tillbaka, och den svagare orderingången sprids nu som ringar på vattnet till landets alla underleverantörer i branschen. Vi har under hösten det högsta antalet varsel i industrin sedan början av 1990-talet, och vi har ännu inte sett botten.

Finns det några ljusglimtar på småföretagens himmel? Ja, fram till september brottades många företag med både stigande kostnader och avtagande efterfrågan. Vi ser nu att kostnadsläget kommit ned i takt med att råvarupriserna fallit, och pristrycket dämpas. En svagare arbetsmarknad dämpar löneläget. Räntehöjningar har förbytts i räntesänkningar: Ett omslag som kunde ha kommit tidigare med hänsyn till konjunkturnedgången i Europa och det allt besvärligare läget på finansmarknaden.

Även om tjänsteföretagen inte har drabbats i samma omfattning som tillverkande företag, borde utmaningarna komma även här fast med lite fördröjning. Höstens Småföretagsbarometer visade en tydlig skillnad mellan tjänster och tillverkning. Vi bedömer att den inte är lika stor till våren.

Småföretag med exponering mot utlandet är fortfarande mer expansiva och optimistiska om framtiden än inhemskt orienterade företag. Nu när både den inhemska och den utländska efterfrågan viker, är det företag som avsätter på båda marknaderna som har förutsättningar att klara sig bäst. De företag som är utsatta för internationell konkurrens vässar sig ständigt. De får dessutom fler affärsmöjligheter när de har en större marknad att arbeta på. Även branschmässigt kan det vara bra för företag att diversifiera risker genom att bredda branschtillhörigheten. För närvarande är det främst fordonsindustrin som orsakar sömnlösa nätter bland landets underleverantörer.

Hur ser utvecklingen för 2009 ut? I Småföretagsbarometern räknar företagen själva med en nedgång till nivåer vi senast såg i början av 1990-talet. Denna lågkonjunktur kan bli både längre och djupare än vi trodde i början av året. Det gäller att inse att kristallkulan är grumlig. Vi vet inte hur och när finanskrisen avtar. Vi vet inte finanskrisens effekter på den reala ekonomin, även om vi nu ser att världsekonomin kraftigt bromsar in. Däremot har vi inte tidigare sett så stora stimulanser samtidigt komma från världens alla hörn. Vilken verkan dessa får på konjunkturen återstår fortfarande att se, men förhoppningen är att de i alla fall ska kunna lindra konjunktursvackan.


Läge för fler utlandsaffärer? Testa bankens utlandsguide

Fordonsindustrins kräftgång har ställt till det för många underleverantörer medan småföretag med exponering mot utlandet är mer optimistiska inför framtiden, skriver Cecilia Hermansson.
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2008-12-09