NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 1 - 2009
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Fråga banken

Blir det lättare att låna pengar med nya företagshypoteket?

Från och med den 1 januari 2009 är reglerna för företagshypotek i allt väsentligt återställda till de regler som gällde före 2004. Huvudsyftet med den nya lagstiftningen är att förstärka säkerheten, så att det blir lättare för företag att låna pengar.

För dig som är företagare är det inte helt orimligt att tro att de nya och ”återställda” reglerna för företagshypotek bidrar till ett förändrat synsätt i bankernas kreditgivning. Det beror på att du sannolikt i högre grad än tidigare kommer att kunna använda ditt företags tillgångar som säkerhet i en låneansökan. Samtidigt är det alltid företagets grundläggande förutsättningar att återbetala krediten som styr möjligheten att få låna pengar.

Ett företagshypotek berättigar till skillnad från en företagsinteckning banken till 100 procent säkerhet i underlaget, men där underlaget i och för sig är begränsad till viss typ av egendom. Värdet av säkerhetsunderlaget för det nya företagshypoteket kommer ofta att bli högre än för den typ av företagsinteckning som har använts sedan 2004.

Även ändringarna i förmånsrättslagen och det som kallas för särskild förmånsrätt bidrar till ett förändrat synsätt till företagshypotek som säkerhetsform. Med särskild förmånsrätt har banken företrädesrätt både vid utmätning och konkurs, vilket också förbättrar bankernas situation.

Att du nu i normalfallet med nya företagshypoteket kan erbjuda en säkerhet med ett högre värde gör att du, allt annat lika, har bättre förutsättningar att tillmötesgå bankernas önskemål om betryggande säkerhet för kredit.

De nya reglerna gäller omedelbart för nya företagshypotek som tas ut efter den 1 januari och där företaget inte sedan tidigare har uttagna företagsinteckningar. För gamla företagsinteckningar gäller att dessa omvandlas med automatik till nuya företagshypotek den 1 januari 2010. För dessa gäller under 2009 vissa övergångsregler. Du behöver därför normalt inte göra något konkret utan banken hanterar dessa frågor i samband med kreditgivning och intern kredituppföljning.


Vad vill du fråga banken om? Mejla Bättre Affärer
Kontakta banken

FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR
Det nya företagshypoteket innebär att företag i högre grad än tidigare kommer att kunna använda sina tillgångar, såsom inventarier och lager, som säkerhet i en låneansökan.
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2009-01-20